Zoom

Πορεία εξέλιξης και προβλέψεις για τη λειτουργική αναβάθμιση του λιμανιού του Γυθείου

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
31/05/2013

Στη με αρ. πρωτ. 10232/26-04-2013 ερώτησή μου προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με το ίδιο ως άνω θέμα και το ίδιο παρακάτω περιεχόμενο, έλαβα τη με αρ. πρωτ. 18963/23-05-2013 απάντηση του Υφυπουργού κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη, με το επικαλούμενο σε αυτήν και επισυναπτόμενο έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ.

Στο έγγραφο αυτό, πέραν της ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013, του προϋπολογισμού του και του ύψους των πιστώσεών του, αναφέρεται μόνον ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει την αρμοδιότητα, ως φορέας υλοποίησης του έργου, για την παρακολούθηση, υλοποίηση και υποβολή των σχετικών αιτημάτων χρηματοδότησης με την πρόοδο εργασιών του έργου.

Είναι προφανές, συνεπώς, ότι δεν έχει απαντηθεί κανένα από τα ερωτήματα που είχα θέσει με την ερώτησή μου αυτή, την οποία επανακατέθεσα προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, απευθυνόμενη και προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών και καταθέτω απευθυνόμενη και προς εσάς και έχει ως εξής:

Το έργο της αναβάθμισης του Λιμανιού του Γυθείου αποτελεί σημαντικό λιμενικό έργο, δεδομένου ότι η ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασης του προσήνεμου μώλου του και η συνακόλουθη δυνατότητα προσάραξης μεγαλύτερων και περισσότερων πλοίων θα το αναγάγει σε πύλη εισόδου όχι μόνο για τη Λακωνία αλλά και για το σύνολο της Πελοποννήσου.

Η ενίσχυση της τουριστικής δυναμικής και της εμπορευματικής διακίνησης αποτελούν οφέλη τέτοιας σημαντικότητας, ώστε να καθιστούν το συγκεκριμένο έργο μεγάλης σημασίας για τη τουριστική, αγροτική και εμπορική ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου.

Το έργο αυτό, με τίτλο «Λιμάνι Γυθείου» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», με χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού του αντικειμένου τους 30 μήνες και ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών την 31η-12-2015.

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης του έργου, προβλέπεται η επέκταση του προσήνεμου μώλου κατά 110 μέτρα προς βόρεια, στην ίδια κατεύθυνση του υφιστάμενου μικρού τμήματος, με το ίδιο πλάτος 13,65 μέτρα. Τα κρηπιδώματα της δυτικής πλευράς του μώλου, που προκύπτουν από το υφιστάμενο τμήμα και την επέκταση θα μπορούν να εξυπηρετήσουν Ε/ΓΟ/Γ πλοία μήκους μέχρι 150 μέτρα, έχουν καθαρό βάθος 8,50 μέτρα από τη μέση στάθμη της θάλασσας και είναι θεμελιωμένα στα 9. Τα κρηπιδώματα της ανατολικής πλευράς μπορούν να εξυπηρετήσουν κρουαζιερόπλοια μήκους μέχρι 200 μέτρων, έχουν καθαρό βάθος 10 μέτρα και είναι θεμελιωμένα στα 10,50 μέτρα από τη μέση στάθμη της θάλασσας. Η αύξηση δε του χερσαίου χώρου θα επιτρέπει την πρόσδεση στο βόρειο μέτωπο δύο σκαφών Ε/ΓΟ/Γ μήκους μέχρι 150 μέτρων, όπου το ένα πλαγιοπρυμνοδετημένο και το άλλο πρυμνοδετημένο και στο δυτικό μέτωπο ένα εμπορικό πλαγιοδετημένο μήκους μέχρι 80 μέτρα.

Η ολοκλήρωση αυτού του έργου πνοής για την ευρύτερη περιοχή, για να αποδώσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη, πρέπει η αναβάθμισή του, εκτός από ταχεία, να είναι συνολικά και συνδυαστικά λειτουργική.

            Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.- Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου παραμένουν σύμφωνες με τη μελέτη και την απόφαση ένταξης του έργου;

2.- Ποιο ακριβώς είναι το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ανά στάδιο του έργου και εάν αυτό εκτελείται μέχρι στιγμής εμπρόθεσμα.

3.- Εάν υπάρχουν καθυστερήσεις, πού οφείλονται;

4.- Έχει εκπονηθεί μελέτη κυκλοφοριακής ικανότητας και προσπελασιμότητας στο Λιμάνι του Γυθείου, σε σχέση με τις δυνατότητες και της παραλιακής ζώνης της πόλης;

5.- Έχουν προβλεφθεί οδικοί άξονες, ώστε η προσπελασιμότητα εμπορευμάτων και επιβατών να είναι απρόσκοπτη από και προς τη λιμενική προβλήτα;

6.- Έχει προβλεφθεί χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, ο οποίος να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι επιβάτες και οι επισκέπτες, αλλά και τα μεγάλα ή/και βαρέα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων;

            Αθήνα, 31 Μαΐου 2013

            Η ερωτώσα Βουλευτής

 

            Φεβρωνία Πατριανάκου                  

Μέσο-Μέρος: 
Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920