Zoom

Εξαιρετικά ανησυχητική αύξηση της χρήσης των φθηνών «συνθετικών ναρκωτικών» και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
01/08/2013

Α.- Τα φθηνά «συνθετικά» ναρκωτικά, οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες, η διακίνηση των οποίων αυξάνεται ραγδαία τόσο στη χώρα μας όσο και στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, αποτελούν χαρακτηριστικό των πολυδιάστατων συνεπειών της οικονομικής κρίσης και μία ανησυχητικά αυξανόμενη απειλή για τις παραγωγικές ηλικίες.

Πρόκειται για νέες ουσίες, με άγνωστη ή αλλοιωμένη σύσταση, οι χρήστες των οποίων δεν γνωρίζουν τους κινδύνους τους, γεγονός που αποδεικνύεται από τη διαρκή αύξηση των περιστατικών στα επείγοντα και των τηλεφωνικών κλήσεων στα κέντρα δηλητηριάσεων, καθώς και από τις τοξικολογικές εκθέσεις σε περίπτωση θανάτων.

Τα «συνθετικά ναρκωτικά», προωθούνται και διακινούνται ακόμα και μέσω του διαδικτύου. Ο αριθμός των ιστοσελίδων που πουλούν ψυχοδραστικά προϊόντα στις χώρες της Ε.Ε. είχε φθάσει, τον Ιανουάριο του 2012, τις 690.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης για το 2012 της Διεθνούς Επιτροπής του ΟΗΕ για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB), σχεδόν κάθε εβδομάδα εμφανίζεται και μία νέα εξαρτησιογόνα ψυχοδραστική ουσία στην Ευρώπη.

Η παράνομη παραγωγή και διακίνηση των νέων αυτών ψυχοδραστικών ουσιών αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, αποτελώντας διογκούμενο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Μεγαλύτερη διάδοση φέρεται να έχει το «σίσα», μία μορφή κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης σε συνδυασμό με άλλα υγρά, πολλές φορές μπαταριών, που είναι γνωστό και ως ναρκωτικό των φτωχών δεδομένου ότι πωλείται από 2¤ η δόση, το οποίο –πέραν της ιδιαίτερης επικινδυνότητάς του- ενοχοποιείται και για τη μετάδοση ασθενειών όπως AIDS, ηπατίτιδα B και C, δεδομένου ότι χορηγείται κυρίως ενδοφλέβια. Επίσης ανησυχητική παρουσιάζεται και η διάδοση των σύνθετων κανναβινοειδών, τα οποία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία θεωρούνται υπεύθυνα για ψυχωτικά επεισόδια, διαταραχές πανικού και οργανικά προβλήματα.

Β.- Στην ως άνω Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής του ΟΗΕ για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών καταγράφονται επίσης και εξαιρετικά ανησυχητικά στοιχεία για την κατάχρηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων και για την εκτροπή και διακίνηση πρόδρομων χημικών ουσιών.

Η κατάχρηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων, η οποία διαρκώς εξαπλώνεται, έχει ως αποτέλεσμα φάρμακα με ναρκωτική δράση και ψυχοτρόπες ουσίες, που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του πόνου και διαφόρων ασθενειών (ψυχικών ή άλλων διαταραχών), να εκτρέπονται στην παράνομη διακίνηση και χρήση.

Οι πρόδρομες ουσίες υπόκεινται μεν σε διεθνή έλεγχο, οι διακινητές όμως, προκειμένου να τον παρακάμψουν, είναι όλο και πιθανότερο να χρησιμοποιούν νέες ή ειδικά σχεδιασμένες ουσίες που δεν υπόκεινται σε διεθνή έλεγχο ή και να μεταφέρουν την παράνομη παρασκευή των ναρκωτικών σε περιοχές με μειωμένη δυνατότητα εγχώριας ρύθμισης και επιβολής του νόμου. Τα σοβαρά κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο διεθνές πλαίσιο για τον έλεγχο των πρόδρομων ουσιών έχουν ως αποτέλεσμα, οι διακινητές να έχουν πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες νέων χημικών ουσιών με μικρή ή καθόλου νόμιμη εμπορική χρήση, προκειμένου να παρασκευάσουν παράνομα εξαιρετικά εθιστικές αμφεταμίνες.

Γ.- Σύμφωνα με τα στοιχεία της ως άνω Έκθεσης της Διεθνούς Επιτροπής του ΟΗΕ, το 2011 στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία αναφέρθηκε σημαντική αύξηση νέων κρουσμάτων HIV, λόγω της υψηλής επικράτησης του ιού στους χρήστες που κάνουν ενέσιμη χρήση. Σημειωτέον ότι από τη με αρ. πρωτ. 1469/14-03-2013 απάντηση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε ερώτησή μου περί προνοιακών επιδομάτων, στην οποία περιλαμβάνονται τα στατιστικά στοιχεία των επιδοτούμενων ανά κατηγορία επιδόματος για το χρονικό διάστημα από 2008 έως 2011, προκύπτει ότι οι επιδοτούμενοι για αιμορροφιλία-AIDS αυξήθηκαν από 4.491 το 2008, σε 5.578 το 2011.

Επιπλέον, στην εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνεται και η διαπίστωση ότι αυξάνεται η διακίνηση κοκαΐνης μέσω των λιμανιών της Ελλάδας και της Κροατίας σε αποστολές με προορισμό την Ανατολική Ευρώπη.  

Από τα δεδομένα αυτά αποτυπώνεται αν μη τι άλλο η ανάγκη συντονισμού ενεργειών, που οφείλει να αποτελεί συνολικό καθήκον, προκειμένου να αποτραπούν η δυστυχία και οι ανθρώπινες απώλειες που προκαλούνται από τη χρήση των ουσιών αυτών, αλλά και προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις που συνδέονται με την παράνομη διακίνησή τους, όπως η εγκληματικότητα, η βία και η διαφθορά.

            Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.- Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχουν ήδη λάβει και σε ποιες πρωτοβουλίες προτίθενται περαιτέρω να προβούν, ώστε να αντιμετωπιστούν τα ιδιαίτερα ανησυχητικά φαινόμενα και οι συνέπειες της διογκούμενης διάδοσης των νέων ψυχοδραστικών ουσιών (σύνθετων ναρκωτικών), της κατάχρησης συνταγογραφούμενων φαρμάκων και της εκτροπής των πρόδρομων ουσιών, ανά κατηγορία προβλήματος;

2.- Ποια είναι τα διαθέσιμα στοιχεία για την εξάπλωση των φαινομένων αυτών στη χώρα μας;

3.- Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους διασφαλίζεται ότι οι ουσίες που διακινούνται κατά τη νόμιμη διανομή φαρμάκων δεν εκτρέπονται με στόχο την παράνομη χρήση τους;

4.- Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους αποτρέπεται η επέκταση για μη επιστημονικούς και ιατρικούς σκοπούς της χρήσης διεθνώς ελεγχόμενων ουσιών;

5.- Ποια συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνονται για τον έλεγχο της διαδικτυακής πώλησης ψυχοδραστικών ουσιών;

6.- Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχουν ληφθεί για την πρόληψη της διάδοσης αλλά και την αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων νέων κρουσμάτων HIV στη χώρα μας στους χρήστες που κάνουν ενέσιμη χρήση;

7.- Ποια στοιχεία διατίθενται για τη διακίνηση κοκαΐνης μέσω των λιμανιών της Ελλάδας, ποιοι συγκεκριμένοι έλεγχοι διενεργούνται, ποια τα αποτελέσματά τους και ποια σχετικά μέτρα έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν;

8.- Με ποιο τρόπο και με ποιες συγκεκριμένες προβλέψεις ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία για τις νέες χημικές ουσίες στο νέο Νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών (Ν. 4139/2013);

9.- Τι ακριβώς περιλαμβάνει το νέο περιφερειακό πρόγραμμα για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, για την περίοδο 2012-2015, που αφορά την «Αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης και του οργανωμένου εγκλήματος με στόχο τη βελτίωση της διακυβέρνησης, της δικαιοσύνης και της ασφάλειας», που ανακοίνωσε το UNODC; Ποια η συμμετοχή της χώρας μας στο πρόγραμμα αυτό και ποια είναι τα αποτελέσματα εφαρμογής του;

10.- Σε ποιες ενημερωτικές δράσεις έχουν προβεί τα αρμόδια Υπουργεία για την προστασία κυρίως των νέων;

11.- Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει διαπιστώσει και στην Ελλάδα διακίνηση εξαρτησιογόνων ουσιών μέσω διαδικτύου;

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2013
Η ερωτώσα Βουλευτής
 
Φεβρωνία Πατριανάκου
Μέσο-Μέρος: 
Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920