Zoom

Αποκλεισμός ανασφάλιστων υπερήλικων από την προβλεπόμενη σύνταξη του Ο.Γ.Α.

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
08/03/2013

Ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς : 1.- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 2.- Οικονομικών

Θέμα : «Αποκλεισμός ανασφάλιστων υπερήλικων από την προβλεπόμενη σύνταξη του Ο.Γ.Α.»

Στον Ο.Γ.Α. έχει δημιουργηθεί ειδικός λογαριασμός συνταξιοδότησης ανασφάλιστων υπερήλικων, από τον οποίο χορηγείται μηνιαία σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη σε Έλληνες υπηκόους και ομογενείς που μένουν μόνιμα στην Ελλάδα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 1296/1982.

Με το Ν. 4093/2012 (υποπαρ. ΙΑ.6. παρ. 5) επήλθαν τροποποιήσεις στους όρους και τις προϋποθέσεις αυτές, με αποτέλεσμα τον σημαντικό, και πάντως όχι ορθολογικό, περιορισμό της αναγνώρισης του εν λόγω συνταξιοδοτικού δικαιώματος, το οποίο πρέπει να επισημανθεί ότι ανέρχεται μόλις στο ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως. Συγκεκριμένα:

Α.- Προβλέπεται ότι αποκλείονται της σύνταξης αυτής οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι οποίοι λαμβάνουν ή δικαιούνται σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και μάλιστα ανεξαρτήτως ποσού.

Σε περίπτωση δηλαδή που λαμβάνουν σύνταξη από άλλον ασφαλιστικό φορέα, όσο χαμηλή και αν είναι αυτή, ακόμα δηλαδή και υποπολλαπλάσια της σύνταξης του ανασφάλιστου υπερήλικα, αυτομάτως αποκλείονται από το συνταξιοδοτικό δικαίωμα του Ν. 1296/1982, χωρίς να τους παρέχεται έστω το δικαίωμα επιλογής ανάμεσα στις δύο, ούτως ή άλλως, πολύ χαμηλές συντάξεις.

Ο στόχος του νομοθέτη, όταν θέσπισε διατάξεις για την αποφυγή καταβολής σε ένα πρόσωπο πολλαπλών συντάξεων, σίγουρα δεν μπορεί να ήταν οι συνταξιούχοι με άθροισμα πενιχρών συντάξεων.

Β.- Προβλέπεται, ως επιπλέον προϋπόθεση για τη χορήγηση της σύνταξης των ανασφάλιστων υπερήλικων, η αποδεδειγμένη διαμονή τους στην Ελλάδα τα τελευταία 20 έτη πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Γ.- Το κριτήριο του ελάχιστου ετήσιου ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος, ως προϋπόθεση χορήγηση της εν λόγω σύνταξης, το οποίο επαναπροσδιορίστηκε με την εν λόγω διάταξη, ανέρχεται πλέον σε 4.320 ευρώ και σε περίπτωση εγγάμων δικαιούχων σε 8.640 ευρώ.

Σε περίπτωση δηλαδή που οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, που δικαιούνται της συγκεκριμένης σύνταξης, διαθέτουν από άλλη πηγή μηνιαίο εισόδημα της τάξης μόλις των 360 ευρώ, αποκλείονται από το συνταξιοδοτικό δικαίωμα του Ν. 1296/1982 και καταδικάζονται στην ανέχεια, ενώ παράλληλα στερούνται και της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης.

Πρέπει γενικότερα να τονιστεί ότι και από την απλή ακόμα ανάγνωση του Ν. 1296/1982 προκύπτει ότι σκοπός της χορήγησης σύνταξης στους ανασφάλιστους υπερήλικες από τον Ο.Γ.Α. ήταν η ασφάλιση ανθρώπων, που βρίσκονται σε μεγάλη ηλικία και δεν έχουν υγειονομική περίθαλψη, ενώ παράλληλα διαθέτουν πολύ χαμηλά εισοδήματα.

Η επίμαχη ρύθμιση, με τους περιορισμούς που θέτει, αναιρεί τον ίδιο τον σκοπό της εν λόγω σύνταξης του Ο.Γ.Α., δεδομένου ότι όχι μόνο δεν παρέχει αλλά αντίθετα στερεί από τους υπερήλικες την υγειονομική περίθαλψη, επιδεινώνοντας πέραν όλων των άλλων και την ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί στη δημόσια υγεία, λόγω της αλματώδους αύξησης των ανασφάλιστων πολιτών.

Όσον αφορά τους ομογενείς, επιβάλλεται να επισημανθεί ότι, ενώ έχουν υποστεί πληθώρα διακρίσεων σε βάρος των ατομικών τους δικαιωμάτων ακριβώς λόγω της εθνικής τους προέλευσης, επαναπατρίζονται και γίνονται πάλι δέκτες προσβολής των ατομικών δικαιωμάτων τους με τη στέρηση της σύνταξης και της ασφαλιστικής τους κάλυψης.

Ο εξορθολογισμός του ασφαλιστικού συστήματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του, είναι επιβεβλημένος. Όμως, η ίδια η έννοια του ασφαλιστικού συστήματος, πολλώ δε μάλλον του εξορθολογισμού του, αυτοαναιρείται όταν υπερήλικοι ωθούνται στην ανέχεια και στερούνται της υγειονομικής τους περίθαλψης.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.- Προτίθενται να προβούν άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις, προκειμένου να αποκατασταθεί η σύμφωνη με το κοινωνικό κράτος δικαίου συνταξιοδότηση των ανασφάλιστων υπερήλικων Ελλήνων υπηκόων και ομογενών;

2.- Ειδικότερα, προτίθενται να απαλείψουν τον όρο της μη συνταξιοδότησης από άλλο φορέα, ως προϋπόθεση χορήγησης της σύνταξης του Ν. 1296/1982 ή να θεσπίσουν σχετικό ποσοτικό όριο; Σε περίπτωση δε που δεν προβούν στη σύννομη πάντως αυτή ρύθμιση, προτίθενται να θεσπίσουν τη δυνατότητα επιλογής εκ μέρους των ενδιαφερομένων ανάμεσα στις δύο συντάξεις;

3.- Με κοινή απόφασή τους, που προβλέπεται άλλωστε ως δυνατότητα από τον ίδιο το Ν. 4093/2012, σκοπεύουν να αυξήσουν το ελάχιστο ετήσιο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα, που προβλέπεται ως προϋπόθεση χορήγησης της σύνταξης του Ν. 1296/1982;

4.- Έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από το Ν. 4093/2012 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τον καθορισμό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απόδειξη συνδρομής των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των ανασφάλιστων υπερήλικων;

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2013

Η ερωτώσα Βουλευτής

Φεβρωνία Πατριανάκου

Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920