Zoom

Ψηφιακή τηλεόραση στις περιοχές που βρίσκονται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
11/12/2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

 1.- ΤΟN κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

2.- ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3.- ΤΗΝ κ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ

Θέμα : «Ψηφιακή τηλεόραση στις περιοχές που βρίσκονται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου»

            Στις 21-10-2014 είχα καταθέσει στη Βουλή αναφορά την επιστολή κατοίκων των οικισμών Σκαλτσοτιανίκων και Λούτσας του Δήμου Ανατολικής Μάνης, με την οποία ζητούσαν την εγκατάσταση αναμεταδότη, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες περιοχές δεν λαμβάνουν ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα (ΠΑΒ 1980/21-10-2014).

            Απαντώντας στην αναφορά μου αυτή (αριθ. πρωτ. Β-1834/20-11-2014), ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων διαβίβασε σχετικό έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), σύμφωνα με το οποίο:

  • Οι συχνότητες επίγειας ψηφιακής εκπομπής τηλεοπτικού σήματος αποδόθηκαν στη δημόσια τηλεόραση και στην «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.».
  • Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Χάρτη Συχνοτήτων, δύναται να επιτευχθεί πληθυσμιακή κάλυψη 96,2%. Η μεν ΝΕΡΙΤ Α.Ε., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απευθύνεται προς το ευρύ κοινό και καλύπτει το σύνολο της χώρας, ενώ η «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» υποχρεούται να παρέχει πληθυσμιακή κάλυψη 95%.
  • Περαιτέρω, για την γεωγραφικά πληρέστερη και τεχνικά αρτιότερη δικτυακή κάλυψη, προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης. Πρόκειται για τους Σταθμούς που, σύμφωνα με την ΑΠ 707/2/13-02-2014 Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., εγκαθίστανται στις περιοχές που βρίσκονται εκτός δικτύου. Για την εγκατάσταση των Σταθμών αυτών, η «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» οφείλει να συνεργάζεται με τρίτους και ιδίως με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι και θα αναλάβουν το κόστος προμήθειας, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης και θα διαθέσουν την απαραίτητη έκταση για τις εν λόγω υποδομές. Η «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση και χρήση των Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης, καθώς και για τη μεταφορά του σήματος σε αυτούς.
  • Η γεωγραφική κάλυψη που επιτυγχάνεται –και στον Νομό Λακωνίας- είναι αυτή που προβλέπεται στο σχετικό Χάρτη Συχνοτήτων.
  • Μεγάλο μέρος των οικισμών που βρίσκονταν εκτός εμβέλειας των βασικών κέντρων αναλογικής εκπομπής, λάμβαναν τηλεοπτικό σήμα από αναλογικούς τοπικούς αναμεταδότες, που είχαν εγκατασταθεί, χωρίς νομική υπόσταση, από τους τοπικούς φορείς αυτοδιοίκησης.
  • Με την ψηφιακή μετάβαση, το πλήθος των οικισμών που αναμένεται να βρεθεί εκτός εμβέλειας των βασικών κέντρων ψηφιακής εκπομπής, είναι μικρότερο.

Από τα στοιχεία αυτά που παρασχέθηκαν, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η πρόβλεψη για επιβάρυνση των Ο.Τ.Α. -και μάλιστα σε τόσο δύσκολη δημοσιονομική περίοδο- με το εν γένει κόστος εγκατάστασης, αλλά και συντήρησης των Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης στις περιοχές που δεν καλύπτονται από το ψηφιακό σήμα, η εξασφάλιση του οποίου όμως αποτελεί αρμοδιότητα -και συνεπώς ευθύνη- συγκεκριμένων παρόχων.

Εύλογα ερωτήματα δε, προκαλούνται για τις περιπτώσεις, όπου απαιτείται μεν η εγκατάσταση Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης, αλλά ούτε οι Ο.Τ.Α. δύνανται να ανταποκριθούν στο κόστος τους, ούτε και «τρίτοι» υπάρχουν που να προτίθενται να το αναλάβουν.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.- Τι προβλέπει το ισχύον συμβατικό πλαίσιο για την ψηφιακή ευρυεκπομπή; Ειδικότερα, τι προβλέπει για τις εκτός δικτύου περιοχές, στις οποίες οι τοπικοί οργανισμοί αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος των Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης;

2.- Σε ποιες παρεμβάσεις προτίθενται να προβούν, ώστε να μην μετακυλήσει στους Ο.Τ.Α. το κόστος προμήθειας, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης;

3.- Ποιο είναι το ποσοστό της πληθυσμιακής κάλυψης στις περιοχές στις οποίες έχει πραγματοποιηθεί η μετάβαση στη ψηφιακή τηλεόραση; Ποιο είναι το ποσοστό που είχε συμφωνηθεί να καλυφθεί, για τις ίδιες περιοχές; Ποια είναι τα ποσοστά αυτά, ανά Νομό;

4.- Ποια είναι τα αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία για την πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου, όταν το σήμα ήταν αναλογικό;

5.- Ποια συγκεκριμένα και άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβουν για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αδυναμίας λήψης τηλεοπτικού σήματος σε πολλές περιοχές της χώρας;

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

Η ερωτώσα Βουλευτής

 

Φεβρωνία Πατριανάκου

Μέσο-Μέρος: 
Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920