Zoom

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας άνεργων επιστημόνων στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
08/08/2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

1.- ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2.- ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: «Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας άνεργων επιστημόνων στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Από τις 30-05-2014, έχω καταθέσει τη με αρ. πρωτ. 8325/2014 ερώτησή μου, με το ίδιο ακριβώς ως άνω θέμα. Η ερώτησή μου αυτή ουδέποτε απαντήθηκε από κανένα εκ των δύο Υπουργείων και για το λόγο αυτό την επανακαταθέτω αυτούσια, προκειμένου να απαντηθεί στο πλαίσιο της επιβαλλόμενης απρόσκοπτης άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, είχε εγκριθεί τον Οκτώβριο του 2013 το Πρόγραμμα για την υλοποίηση ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες, των οποίων η ειδίκευση είναι συναφής με τον αγροτικό χώρο.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα προέβλεπε την τοποθέτηση σε υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, 445 ανέργων γεωτεχνικών (γεωπόνων, δασολόγων και κτηνιάτρων), τοπογράφων μηχανικών και οικονομολόγων, οι οποίοι θα πιστοποιηθούν για την εργασιακή εμπειρία που θα αποκτήσουν για ένα εξάμηνο (800 ώρες). Για τη συμμετοχή τους αυτή προβλέπεται η καταβολή επιδόματος ποσού 4.258 ευρώ.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), στο πλαίσιο των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Σημειωτέον ότι και στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΟΠΕΚΕΠΕ για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, γίνεται ρητή μνεία για την εφαρμογή της με αρ. 22/20-05-1997 εγκυκλίου του ΙΚΑ, η οποία ισχύει για ανέργους που παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ε.Κ.Τ. προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. 

Και ενώ είναι σαφές ότι πρόκειται για Πρόγραμμα που αφορά επαγγελματική κατάρτιση, πρόσφατα οι συμμετέχοντες πληροφορήθηκαν ότι ο ΟΑΕΔ προτίθεται να διακόψει τις κάρτες ανεργίας τους.

Ο Ν. 4144/2013 ορίζει ρητώς ότι «Η συμμετοχή των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν αποτελεί λόγο διαγραφής τους από τα ανωτέρω μητρώα» (άρθρο 30 παρ. 2). Κατά συνέπεια, σύμφωνα και με τη σχετική καταχώριση στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, «… το δελτίο ανεργίας δεν θα διαγράφεται λόγω κατάρτισης».

Για το επίμαχο ζήτημα, απεστάλη στον ΟΑΕΔ το με αρ. πρωτ. 39465/04-04-2014 έγγραφο της Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κοινοποιήθηκε στους ωφελούμενους του Προγράμματος και στο οποίο επισημαίνεται ότι «…το εν λόγω πρόγραμμα δεν αφορά επαγγελματική εμπειρία αλλά αφορά σε επαγγελματική κατάρτιση που οδηγεί σε εργασιακή εμπειρία».

Το γεγονός, όμως, ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί ρητώς από τον Οργανισμό το τι αφορά το Πρόγραμμα, έχει ως αποτέλεσμα άλλα υποκαταστήματα ΟΑΕΔ να προβαίνουν σε διακοπή της ανεργίας των ωφελούμενων του Προγράμματος επειδή θεωρούν ότι αφορά επαγγελματική εμπειρία, ενώ άλλα υποκαταστήματα δεν τη διακόπτουν επειδή θεωρούν ότι αφορά επαγγελματική κατάρτιση.

Η διακοπή των δελτίων ανεργίας, όμως, επιφέρει απώλεια των διευκολύνσεων που παρέχονται στους ανέργους, αδυναμία συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς πρόσληψης ανέργων και σε επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης, ενώ, σε περίπτωση που είναι ανασφάλιστοι, επιφέρει και τον αποκλεισμό τους από τη δυνατότητα ασφάλισής τους για παροχές ασθένειας σε είδος, δεδομένου ότι δεν θα πληρούν πλέον την προϋπόθεση της συνεχούς εγγραφής τους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.- Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθενται να προβούν, ώστε να μην διαγράφονται τα δελτία ανεργίας των ωφελούμενων ανέργων επιστημόνων του Προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα άλλωστε με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας; Για ποιους λόγους παρατηρείται αυτή η πολύμηνη καθυστέρηση διευθέτησης του θέματος;

2.- Στις περιπτώσεις που έχει ήδη διακοπεί η ανεργία κάποιων ωφελούμενων του Προγράμματος, σε ποιες άμεσες ενέργειες αποκατάστασης προτίθενται να προβούν;

3.- Πόσοι άνεργοι επιστήμονες επελέγησαν συνολικά για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και πόσοι τελικώς παρουσιάστηκαν για να συμμετάσχουν σε αυτό, ανά ειδικότητα και ανά Νομό; Ειδικά όσον αφορά τους άνεργους επιστήμονες που επελέγησαν για το Πρόγραμμα στη Λακωνία (32 γεωπόνοι, 1 κτηνίατρος και 1 τοπογράφος), πόσοι παρουσιάστηκαν και απασχολούνται στο Νομό; Πόσοι εξ αυτών, ανά ειδικότητα, απασχολούνται σε δραστηριότητες και καθήκοντα εντός και πόσοι εκτός γραφείου;

4.- Έχει καταβληθεί στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα η δεύτερη δόση του προβλεπόμενου επιδόματος και για ποιους λόγους παρατηρούνται καθυστερήσεις στην πληρωμή τους;

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2014

Η ερωτώσα Βουλευτής

 

Φεβρωνία Πατριανάκου

Μέσο-Μέρος: 
Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920