Zoom

Να ανακληθεί η απόφαση που προβλέπει διακοπή του αγροτικού τιμολογίου, εάν δεν έχουν εκδοθεί οι άδειες χρήσης νερού

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
02/05/2014

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στους αγρότες της χώρας, οι οποίοι παραλαμβάνουν επιστολές από τη Διεύθυνση Πωλήσεων της Δ.Ε.Η., με τις οποίες καλούνται να προσκομίσουν το νέο Γεωργοτεχνικό – Γεωργοοικονομικό Δελτίο Νο 1, μέχρι και τις 30-07-2014.

Σε περίπτωση που οι αγρότες δεν προσκομίσουν το Δελτίο εμπρόθεσμα, τότε η Δ.Ε.Η. θα προβεί σε διακοπή της χορήγησης αγροτικού ρεύματος και θα τους χορηγεί ρεύμα με τιμολόγιο γενικής χρήσης.

Προϋπόθεση, όμως, για την έκδοση του Δελτίου αυτού είναι η ύπαρξη άδειας χρήσης νερού. Το περιεχόμενο των επιστολών αυτών, οι οποίες έχουν προκαλέσει τη δικαιολογημένη αγανάκτηση των αγροτών, φαίνεται να παραγνωρίζει τόσο τις σοβαρές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έκδοση των αδειών χρήσης νερού, όσο και το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις προθεσμίες περαίωσης της σχετικής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, με την ΚΥΑ 150559/2011 (ΦΕΚ Β/1440), ορίστηκε ότι όσοι κάνουν χρήση επιφανειακών ή υπόγειων νερών, εφόσον οι χρήσεις προϋπάρχουν της 20ης-12-2005 και δεν έχουν άδεια σε ισχύ, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για να εκδώσουν τέτοια άδεια, εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ (άρθρο 2 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με ΚΥΑ 160143/2011/ΦΕΚΒ/2834).

Στη συνέχεια, με την ΚΥΑ 145026/2014 (ΦΕΚ Β/31) τέθηκε σε ισχύ το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.). Με την ίδια Κ.Υ.Α. δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 30-09-2014 στους χρήστες κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας (άρθρο 6 παράγραφος 6).

Επιβάλλεται να επισημανθεί ότι:

  • Στις αρμόδιες Υπηρεσίες εκκρεμούν ήδη εδώ και καιρό χιλιάδες αιτήσεις για έκδοση αδειών χρήσης νερού. Ο χρόνος που υπολογίζεται ότι απαιτείται για την έκδοση της άδειας είναι 1 έως 2 χρόνια από την κατάθεση της σχετικής αίτησης.
  • Δεν αρκεί να προσκομιστεί στη Δ.Ε.Η. από τους ενδιαφερόμενους ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που έχουν υποβάλει στις αρμόδιες Υπηρεσίες για έκδοση της άδειας χρήσης νερού, παρά απαιτείται η ίδια η άδεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την  ΚΥΑ 150559/2011, αρκεί να έχει υποβάλει κάποιος την αίτηση εντός των οριζόμενων προθεσμιών, προκειμένου να μην θεωρηθεί παράνομη η υδροληψία και δεν απαιτείται να έχει εκδοθεί η άδεια χρήσης νερού.
  • Η απώλεια του αγροτικού τιμολογίου συνεπάγεται ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο για τους ίδιους τους δικαιούχους του όσο και για την αγροτική οικονομία, δεδομένης της συνεπακόλουθης αύξησης του κόστους παραγωγής.
  • Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιούνται από φορείς και εκπροσώπους αρμόδιων αρχών, η μεγάλη πλειοψηφία όσων κάνουν χρήση νερού είτε αναμένουν την έκδοση της άδειας, είτε δεν έχουν ακόμα υποβάλει αίτηση, είτε αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα δικαιολογητικά και κυρίως με τους τίτλους ιδιοκτησίας, που απαιτούν, ως γνωστόν, χρόνο για να διευθετηθούν.

Συνιστά επιεικώς παράδοξο, να αφαιρούνται δικαιώματα από πολίτες, με αποφάσεις, που όχι μόνο τους προσδίδουν ευθύνη και υπαιτιότητα τις οποίες δεν φέρουν, αλλά επιπλέον με αποφάσεις που παραγνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο που η ίδια Πολιτεία έχει θεσπίσει.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.- Προτίθενται να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να ανακληθεί η απόφαση περί διακοπής του αγροτικού τιμολογίου, σε περίπτωση που οι δικαιούχοι του δεν υποβάλουν το ζητούμενο από τη Δ.Ε.Η. Γεωργοτεχνικό – Γεωργοοικονομικό Δελτίο;

2.- Περαιτέρω, προτίθενται να λάβουν τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες, ώστε να επικαιροποιηθεί μεν το τηρούμενο στη Δ.Ε.Η. αρχείο των δικαιούχων χορήγησης αγροτικού τιμολογίου, αλλά με τρόπο που να λαμβάνει υπ’ όψιν τόσο το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όσο και τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης νερού;

Αθήνα, 2 Μαΐου 2014

Η ερωτώσα Βουλευτής

 

Φεβρωνία Πατριανάκου

 

Η απαντηση του Υπουργείου Αγροτικης Αναπτυξης και Τροφιμων

Η απαντηση του Υπουργείου Περιβαλλοντος, Ενεργειας και Κλιματικης Αλλαγης

Μέσο-Μέρος: 
Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920