Zoom

Αντιμετώπιση της αποδυνάμωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Λακωνίας – Στελέχωση Υπηρεσίας Φύλαξης Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
10/01/2014

Τόσο στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου όσο και στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις μας, σας έχω κατ’ επανάληψη υπογραμμίσει την ανάγκη άμεσης στελέχωσης και ενίσχυσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λακωνίας, ώστε να καταπολεμηθεί δραστικά η εγκληματικότητα και να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Όπως είχα επισημάνει, ήδη από τον Οκτώβριο του 2012, με τη με αρ. πρωτ. 3580/2012 ερώτησή μου, η αποδυνάμωση σε προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λακωνίας οφείλεται τόσο στις σημαντικές ελλείψεις λόγω περικοπής οργανικών θέσεων, ανεπαρκούς αριθμού μεταθέσεων κλπ, όσο και στην καθημερινή μετάβαση αστυνομικών από τη Λακωνία στο Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου, προκειμένου να συνεισφέρουν στη φύλαξή του.

Τον Μάρτιο του 2013 είχα επανέλθει στο θέμα (αναφορά με Π.Α.Β. 3349/15-03-2013), κατόπιν σχετικής επιστολής της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας. Απαντώντας στην αναφορά μου αυτή (αρ. πρωτ. 7017/4/16148/08-04-2013), είχατε επισημάνει ότι κατανεμήθηκαν στην Υπηρεσία Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου οργανικές θέσεις Αστυνομικών Γενικών Καθηκόντων και Ειδικών Φρουρών και ως εκ τούτου αναμενόταν η στελέχωση της Υπηρεσίας αυτής, στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Επιπλέον, είχατε ενημερώσει ότι πρόκειται να συνταχθεί σχέδιο τεύχους προκήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού, με σκοπό να ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία η υπηρεσία ασφάλειας (security) στα κέντρα προαναχωρησιακής κράτησης αλλοδαπών, ώστε να αποδεσμευτεί μεγάλος αριθμός αστυνομικού προσωπικού.

Μετά, όμως, από 16 μήνες λειτουργίας του Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου, συνεχίζεται η καθημερινή μετάβαση αστυνομικών από τη Λακωνία στην Κόρινθο για τη φύλαξη του εν λόγω Κέντρου και η συνακόλουθη περαιτέρω αποδυνάμωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λακωνίας.

Εξακολουθούν 13 αστυνομικοί να μεταβαίνουν καθημερινά από την Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας στην Κόρινθο, με αποτέλεσμα, πέραν της αυτονόητης καταπόνησης του αστυνομικού προσωπικού και των συνεπακόλουθων δαπανών, να υπολειτουργούν οι Υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λακωνίας, δεδομένου μάλιστα ότι η παρούσα δύναμή της υπολείπεται κατά 25% περίπου της οργανικής.

Συνέπεια της διαρκούς και πολύμηνης αποδυνάμωσης και υποστελέχωσης αυτής των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νομού είναι και η αδυναμία των Αστυνομικών Τμημάτων να στελεχώσουν εποχούμενες περιπολίες κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου, με αποτέλεσμα την ελλιπή αστυνόμευση σε πολλές περιοχές της Λακωνίας. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα και με πρόσφατη επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας, οι υπηρεσίες Α.Τ. Σπάρτης, Α.Τ. Περιφέρειας Σπάρτης, Α.Τ. Βλαχιώτη, Α.Τ. Σκάλας, Α.Τ. Κροκεών, Α.Τ. Αρεόπολης και Α.Τ. Νεάπολης δεν έχουν τη δυνατότητα να στελεχώσουν καμία περιπολία όλο το 24ωρο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ, όταν καθίσταται εφικτό, στελεχώνουν μετά βίας μια εποχούμενη περιπολία το 24ωρο με έναν και μόνον αστυνομικό, ενώ οι υπόλοιπες Υπηρεσίες στελεχώνουν εποχούμενες περιπολίες πάντα με έναν αστυνομικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια του αστυνομικού προσωπικού και την αποτελεσματικότητα της αστυνόμευσης.

Σημειωτέον ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία, σύμφωνα με την οποία όλοι οι αστυνομικοί καλούνται να δηλώσουν την επιθυμία τους για απόσπαση στο Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου, προκειμένου να στελεχώσουν την Υπηρεσία Φύλαξης του Κέντρου, για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται να πληρωθούν τουλάχιστον 65 κενές οργανικές θέσεις αστυνομικών.

Αποτελεί ανάγκη να κατανοήσετε ότι οι αστυνομικοί της Λακωνίας έχουν εξαντλήσει τα όρια των φυσικών αντοχών τους και να λάβετε υπ’ όψιν ότι η μέχρι σήμερα έλλειψη αυτοκινητόδρομου στο Νομό (η Λακωνία είναι ο μοναδικός Νομός της Πελοποννήσου που δεν διαθέτει αυτοκινητόδρομο) καθιστά εξαιρετικά δυσχερή την καθημερινή μετάβαση στην Κόρινθο.

Ειδικά δε αν ο αστυνομικός μεταβαίνει από Νεάπολη, Μονεμβάσια, Μολάους, Αρεόπολη πρέπει να εκτελεί δρομολόγιο χρονικής διάρκειας πάνω από 7 ώρες μετ’ επιστροφής, πέραν της οκτάωρης υπηρεσίας του.

Επιπλέον, υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα λόγω της συχνότητας των μετακινήσεων, ενώ οι οικογένειες των αστυνομικών έχουν σοβαρά προβλήματα προσαρμογής.

Με πλήρη σεβασμό και εκτίμηση στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας, θα παρακαλούσα να είστε σαφής στο χρονοδιάγραμμα επίλυσης του θέματος γιατί η από μέρους μου επανάληψη του ερωτήματος αναδεικνύει την αδυναμία επίλυσής του από πλευράς Υπουργείου, παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.- Με ποιες άμεσες, συγκεκριμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις προτίθεται να στελεχώσει και να ενισχύσει το προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λακωνίας;

2.- Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα κάλυψης των οργανικών θέσεων για τη φύλαξη των Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου, ώστε να παύσει η –επί 16μηνο πλέον- καθημερινή μετάβαση αστυνομικών από τη Λακωνία στην Κόρινθο για τη φύλαξη του Κέντρου;

3.- Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους θα πληρωθούν οι οργανικές θέσεις για τη φύλαξη των Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου; Ειδικότερα, πόσες αποσπάσεις θα διενεργηθούν άμεσα, δεδομένου μάλιστα ότι απαιτείται η πλήρωση τουλάχιστον 65 κενών οργανικών θέσεων αστυνομικών για τη λειτουργία του εν λόγω Κέντρου;

4.-  Λαμβανομένης υπόψη της επέκτασης του Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου και της συνακόλουθης αύξησης της χωρητικότητάς του όσον αφορά τους κρατούμενους, με ποιους συγκεκριμένους τρόπους προτίθεται να αντιμετωπίσει τις επιπρόσθετες ανάγκες φύλαξης που θα προκύψουν;

5.- Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου ιδιωτικής εταιρείας, στην οποία θα ανατεθεί η υπηρεσία ασφαλείας (security) στα κέντρα προαναχωρησιακής κράτησης αλλοδαπών, ώστε να αποδεσμευτεί μεγάλος αριθμός αστυνομικού προσωπικού από τις διαδικασίες φύλαξής τους (σύμφωνα με αρ. πρωτ. 7017/4/16148/08-04-2013 απαντητικό έγγραφο σε Π.Α.Β. 3349/15-03-2013 αναφορά μου);

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2014

Η ερωτώσα Βουλευτής

 

Φεβρωνία Πατριανάκου

 

Η απάντηση του Υπουργείου.

Μέσο-Μέρος: 
Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920