Zoom

Άμεση επανεξέταση των αποφάσεων αναστολής λειτουργίας των Παραρτημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Μολάων και Γυθείου

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
04/06/2013

Με τις υπ. αρ. πρωτ. Υ20/137/22-05-2013 και Υ20/117/22-05-2013 αποφάσεις του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναστέλλεται από 1ης Ιουλίου 2013 η λειτουργία των Παραρτημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Μολάων και Γυθείου, αντίστοιχα, ενώ οι ασφαλιστικές τους περιοχές μεταφέρονται στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σπάρτης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι έχει ήδη ανασταλεί από 1ης-09-2011 η λειτουργία των Παραρτημάτων Νεάπολης και Σκάλας και από 1ης-10-2012 η λειτουργία του Μη αυτοτελούς Γραφείου Αρεόπολης, οι ασφαλιστικές περιοχές των οποίων έχουν μεταφερθεί στα υπό αναστολή Παραρτήματα Μολάων και Γυθείου.

Η κατάσταση συνεπώς είναι ήδη ιδιαίτερα βεβαρημένη, δεδομένου ότι τα δύο υπό αναστολή λειτουργίας Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξυπηρετούν ασφαλιστικές περιοχές που καλύπτουν συνολική έκταση πολύ μεγάλου μεγέθους (ο Δήμος Μονεμβασίας έχει έκταση 908 τ.χλμ, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης 510 τ.χλμ, ο Δήμος Ευρώτα 654 τ.χλμ), καθώς και το νησιωτικό Δήμο Ελαφονήσου και με ιδιαίτερα σημαντικές χιλιομετρικές αποστάσεις από τη Σπάρτη, στο Τοπικό Υποκατάστημα της οποίας θα μεταφερθούν οι ασφαλιστικές περιοχές των Παραρτημάτων αυτών.

Τα δεδομένα αυτά καθιστούν τις εν λόγω αποφάσεις ιδιαίτερα δυσμενείς για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες της Λακωνίας, αλλά και για τους εργαζόμενους στα επίμαχα Παραρτήματα. Οι μεν συναλλασσόμενοι θα καλούνται, προκειμένου να μεταβούν στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σπάρτης, να καλύπτουν και μάλιστα σε προβληματικό οδικό δίκτυο, εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις και να υπόκεινται σε ταλαιπωρία, που συνεπάγεται επιπλέον και κόστος μετακίνησης και απώλεια εργατοωρών. Οι δε εργαζόμενοι στα υπό αναστολή λειτουργίας Παραρτήματα θα υποβάλλονται στην ίδια ταλαιπωρία καθημερινά.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δίνουν τη δυνατότητα μη αυτοπρόσωπης παρουσίας σε Υποκαταστήματα ή Παραρτήματά του είναι περιορισμένες σε σχέση με το εύρος των αρμοδιοτήτων του ασφαλιστικού αυτού φορέα. Επιβάλλεται δε να ληφθεί υπόψη ότι η πρόσβαση των πολιτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη και μάλιστα για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ ειδικά στη Λακωνία υπάρχει σοβαρότερο πρόβλημα λόγω της χαμηλής διαδικτυακής προσβασιμότητας.

Τα Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελούν λύση, την οποία η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει επιλέξει για κάποιες περιοχές, όχι όμως ακόμα για τη Λακωνία.

Ακόμα και στην περίπτωση που λειτουργήσουν άμεσα τα Γραφεία αυτά στις επίμαχες ασφαλιστικές περιοχές και είναι επαρκή και σε αριθμό και σε γεωγραφική κάλυψη, δεν φαίνεται να μπορούν, προς το παρόν, να εξυπηρετήσουν τους συναλλασσόμενους, αποδεικνύοντας ότι οι σχετικές αποφάσεις είναι αν μη τι άλλο βεβιασμένες.

Ενδεικτική είναι η με αρ. 20/10-4-2013 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ (ΑΔΑ : ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Ζ2Ε), σύμφωνα με την οποία οι υπάλληλοι που στελεχώνουν τα Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης θα εξυπηρετούν τους συναλλασσόμενους εκτελώντας μόνο χειρόγραφες εργασίες, λόγω της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημιουργίας των τεχνικών προϋποθέσεων για εκτέλεση εργασιών μέσω διαδικτύου.

Ενώ δηλαδή είχε ήδη ξεκινήσει να αναστέλλεται η λειτουργία Παραρτημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να ιδρύονται Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν είχαν εξασφαλιστεί οι στοιχειώδεις δομές για την παροχή των υποστηρικτικών λειτουργιών που τα τελευταία θα επιτελούσαν.

Στην παραπάνω εγκύκλιο, προβλέπονται περαιτέρω και δύο κριτήρια για τις περιοχές στις οποίες θα συσταθούν Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης. Να πρόκειται δηλαδή είτε για περιοχές όπου λειτουργούσαν μονάδες των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί, είτε για περιοχές όπου οι ειδικότερες συνθήκες επιβάλλουν τη σύσταση τέτοιων Γραφείων.

Στο σκεπτικό δε της με αρ. πρωτ. 090/11/20-03-2013 απόφασης του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, περί Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης, αναφέρεται ότι η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε αφού ελήφθη υπόψη και «η ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις ορεινές … ή νησιωτικές περιοχές, καθώς και σε ασφαλιστικές περιοχές μεγάλης έκτασης», εξειδικεύοντας έτσι η απόφαση αυτή το δεύτερο κριτήριο της ίδρυσης Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Εν προκειμένω, στις επίμαχες ασφαλιστικές περιοχές της Λακωνίας αφενός μεν είτε έχει ήδη ανασταλεί είτε έχει αποφασιστεί να ανασταλεί η λειτουργία Παραρτημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ., αφετέρου δε πρόκειται για περιοχές μεγάλης έκτασης, που περιλαμβάνουν τόσο ορεινές όσο και νησιωτικές περιοχές (Ελαφόνησος). Συνεπώς, σε περίπτωση που ισχύσουν οι αποφάσεις αναστολής λειτουργίας των επίμαχων Παραρτημάτων, θα πρέπει, κατά την πρόβλεψη σύστασης Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης, να ληφθεί υπόψη ότι οι περιοχές αυτές του Νομού πληρούν και τα δύο κριτήρια, τα οποία επιβάλλεται να σημειωθεί ότι έχουν τεθεί διαζευκτικά.

Σε μία περίοδο μεγάλης μείωσης των ασφαλιστικών εσόδων, έξαρσης της ανασφάλιστης εργασίας και αναγκαιότητας συστηματικών ελέγχων, το Κράτος εμφανίζεται να αποσύρει δομές, η κατάργηση των οποίων θα έχει πολλαπλάσιο κόστος για το κοινωνικό σύνολο και την οικονομία, σε σχέση με το μικρό όφελος που θα προκύψει από την περικοπή των λειτουργικών εξόδων τους.

Οι μεταρρυθμίσεις, για να υπηρετούν το σκοπό τους και για να έχουν τη συναίνεση των πολιτών, θα πρέπει να κινούνται στην κατεύθυνση της εύρυθμης λειτουργίας της διοίκησης με τρόπο σύγχρονο, απλό και αποτελεσματικό. Θα πρέπει να επιλύουν προβλήματα και η εφαρμογή τους να είναι αποτέλεσμα ενός καλά επεξεργασμένου σχεδίου. Όταν οι μεταρρυθμίσεις, λόγω προβληματικού σχεδιασμού και πρόωρης εφαρμογής, μετακυλίουν το σύνολο των επιπτώσεων στους πολίτες, τότε έχουν αποτύχει το στόχο τους.

            Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.- Προβλέπεται η επέκταση και η αναβάθμιση των –περιορισμένων προς το παρόν- ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε ασφαλισμένους και εργοδότες και σε περίπτωση θετικής απάντησης, ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα πλήρους εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών;

2.- Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας των τεχνικών προϋποθέσεων για εκτέλεση εργασιών μέσω διαδικτύου από τα Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης;

3.- Ποιες πληρωμές θα μπορούν να εκτελούνται μέσω Τραπέζης;

4.- Με ποια κριτήρια λαμβάνονται οι σταδιακές και αποσπασματικές αποφάσεις περί αναστολής λειτουργίας Παραρτημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανά την Επικράτεια;

5.- Προτίθεται να επανεξετάσει τις επίμαχες αποφάσεις αναστολής λειτουργίας των Παραρτημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Μολάων και Γυθείου, προκειμένου, αφού εκτιμηθούν οι ιδιαιτερότητες, να αποφασιστεί η συνέχιση της λειτουργίας τους;

6.- Σε περίπτωση που δεν προβεί στις ενέργειες αυτές, που είναι πάντως απολύτως επιβεβλημένες, προτίθεται να αναστείλει την ισχύ των αποφάσεων αυτών και να εξακολουθήσουν να λειτουργούν τα εν λόγω Παραρτήματα : α) μέχρι να ιδρυθούν και κυρίως να λειτουργήσουν στο σύνολο των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων τους, επαρκή σε αριθμό και σε γεωγραφική κάλυψη Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης και β) μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας ενός οργανωμένου πλαισίου πλήρους εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών;

7.- Σε περίπτωση που παρΆ όλα αυτά ισχύσουν οι επίμαχες αποφάσεις, προτίθεται να ιδρύσει Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης στους Μολάους και στο Γύθειο;

8.- Ασχέτως της ισχύος ή μη των επίμαχων αποφάσεων, προτίθεται να ιδρύσει Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης στη Νεάπολη η οποία εξυπηρετεί και τον Δήμο Ελαφονήσου και στη Σκάλα, όπου έχει ήδη από 1ης-9-2011 ανασταλεί η λειτουργία των εκεί Παραρτημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ;

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2013
Η ερωτώσα Βουλευτής
 
Φεβρωνία Πατριανάκου
Μέσο-Μέρος: 
Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920