Zoom

Τακτοποιούνται νομοθετικά 5 ζητήματα που είχε θέσει η Φεβρωνία Πατριανάκου για αποκατάσταση ανισοτήτων στην κοινωνική ασφάλιση

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
03/04/2013

"...Η Βουλευτής Λακωνίας Φεβρωνία Πατριανάκου εξέφρασε την ικανοποίησή της για τα ζητήματα εκείνα, που τακτοποιούνται πλέον νομοθετικά και είχε θέσει με παρεμβάσεις στη Βουλή, τα οποία αφορούσαν την αποκατάσταση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών ανισοτήτων. Συγκεκριμένα:..."

Δελτίο Τύπου

Σπάρτη, 3 Απριλίου 2013

Τακτοποιούνται νομοθετικά 5 ζητήματα που είχε θέσει η Φεβρωνία Πατριανάκου για αποκατάσταση ανισοτήτων στην κοινωνική ασφάλιση.

Η Βουλευτής Λακωνίας Φεβρωνία Πατριανάκου εξέφρασε την ικανοποίησή της για τα ζητήματα εκείνα, που τακτοποιούνται πλέον νομοθετικά και είχε θέσει με παρεμβάσεις στη Βουλή, τα οποία αφορούσαν την αποκατάσταση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών ανισοτήτων. Συγκεκριμένα:

1.- Με ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή στις 30 Οκτωβρίου 2012, είχε ζητήσει να μην αναστέλλεται η χορήγηση της αναπηρικής σύνταξης στους δικαιούχους, κατά την αναμονή εξέτασής τους από τα ΚΕ.Π.Α. Το ζήτημα αντιμετωπίστηκε και πλέον η συνταξιοδότηση θα παρατείνεται για ένα εξάμηνο με το ίδιο ποσό που λάμβαναν οι δικαιούχοι πριν τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν προγενέστερα κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Επιπλέον η Βουλευτής είχε ζητήσει να εξαιρεθούν οι πολίτες με αποδεδειγμένα μόνιμη αναπηρία από τη διαδικασία επανεξέτασης. Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννης Βρούτσης ανακοίνωσε, κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου, ότι έχει ήδη συσταθεί επιτροπή που διαμορφώνει λίστα ασθενειών, οι πάσχοντες από τις οποίες θα εξαιρούνται από την επανεξέταση του ΚΕ.Π.Α.

2.- Με ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή στις 8 Φεβρουαρίου 2013, είχε ζητήσει να υπάγονται οι ξενοδόχοι με μονάδες δυναμικότητας μέχρι 10 δωματίων στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. και όχι του Ο.Α.Ε.Ε., προκειμένου να μην καταβάλλουν δυσανάλογο, σε σχέση με τη δραστηριότητά τους, κόστος ασφάλισης. Το ζήτημα επιλύθηκε νομοθετικά στο σύνολό του.

3.- Με ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή στις 8 Μαρτίου 2013, είχε ζητήσει να μην αποκλείονται ανασφάλιστοι υπερήλικες Έλληνες υπήκοοι και ομογενείς από την προβλεπόμενη σύνταξη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του Ο.Γ.Α., ενώ είχε επισημάνει τη δυσκολία απόδειξης από τους ομογενείς της 20ετούς παραμονής στη χώρα, προκειμένου να εδραιώσουν το σχετικό δικαίωμα. Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, απάντησε με σχετικό έγγραφό του στη Βουλευτή ότι, ανεξάρτητα από την τυχούσα διακοπή της συνταξιοδότησής τους, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες μπορούν να θεωρούν νομίμως τα βιβλιάρια υγείας τους για το 2013, ενώ επεσήμανε ότι προωθείται Υπουργική Απόφαση, με την οποία λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τη διευκόλυνση απόδειξης της διαμονής στη χώρα και προβλέπεται ιδιαίτερη ευελιξία ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

4.- Με αναφορά που είχε καταθέσει στη Βουλή στις 15 Μαρτίου 2013, είχε ζητήσει τη συνέχιση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Ο κ. Βρούτσης ενημέρωσε ότι προωθείται άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για εξάμηνη παράταση του Προγράμματος.

5.- Με τροπολογία στο εν λόγω Νομοσχέδιο, που είχε συνυπογράψει, η Φεβρωνία Πατριανάκου ζητούσε να προβλεφθεί η δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης των εργατών γης, σε περίπτωση που δεν πραγματοποίησαν κανένα εργόσημο εντός του 2012. Η τροπολογία αυτή έγινε δεκτή.

Η Βουλευτής επανέφερε το ζήτημα της άμεσης αποκατάστασης της άνισης ασφαλιστικής μεταχείρισης των αγροτών, που είχε ήδη θέσει με ερώτησή της στη Βουλή στις 26 Φεβρουαρίου 2013, ζητώντας μείωση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησής τους αλλά και ειδική μέριμνα για την αγρότισσα.

Επιπλέον, επανέφερε το ζήτημα της συνέχισης χορήγησης ισόβιας σύνταξης στην πολύτεκνη μητέρα, το οποίο επίσης είχε θέσει με ερώτηση που συνυπέβαλε στη Βουλή στις 31 Ιανουαρίου 2013.

Αναγνώρισε ότι ο Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης διαχειρίζεται με ευαισθησία την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, ώστε να γίνει αποτελεσματικότερο, ανταποδοτικότερο και δικαιότερο. Η χώρα δεν μπορεί να δυναμώσει εάν δεν υπάρξει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανάκαμψης στο οποίο θα ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Είναι χρέος όλων μας, τόνισε η Βουλευτής, να στηρίξουμε τους άνεργους, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους οικονομικά ασθενέστερους, τους εργαζόμενους στο ιδιωτικό τομέα, τους αγρότες.

Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920