Zoom

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων για δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Νεάπολης

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
23/04/2013

 "...Αναλυτική ενημέρωση, καθώς και κατάθεση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την πορεία εξέλιξης του έργου και των υποέργων του Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Νεάπολης, ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή η Φεβρωνία Πατριανάκου..."

Δελτίο Τύπου

Σπάρτη, 23 Απριλίου 2013

Το έργο του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων στη Νεάπολη Λακωνίας ξανά στη Βουλή.

Αναλυτική ενημέρωση, καθώς και κατάθεση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την πορεία εξέλιξης του έργου και των υποέργων του Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Νεάπολης, ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή η Φεβρωνία Πατριανάκου.

Η Βουλευτής Λακωνίας επαναφέρει το θέμα στη Βουλή και ζητά να μάθει σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιες αρχές, ώστε το έργο, όχι μόνο να μην κινδυνεύει να απενταχθεί, αλλά και να ολοκληρωθεί μέσα στις προθεσμίες της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων της Βουλευτού έχει ως εξής:

Με τη με αρ. πρωτ. 6147/22-1-2013 ερώτησή μου είχα επισημάνει τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην πορεία εξέλιξης του έργου του Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Νεάπολης και είχα ζητήσει να ενημερωθώ για την πορεία εξέλιξής του, στο σύνολό του καθώς και για κάθε υποέργο, το χρονοδιάγραμμά του, καθώς και για την πορεία των συντονισμένων ενεργειών που απαιτούνται για τον απεγκλωβισμό του.

Είχα τονίσει δε ότι πρόκειται για απόλυτης προτεραιότητας έργο υποδομής, η ολοκλήρωση του οποίου θα συντελέσει σημαντικά στην περιβαλλοντική προστασία της περιοχής της Νεάπολης αλλά και στην ενίσχυση της τουριστικής της ανάπτυξης, ενώ η εκτέλεση του έργου θα συνεισφέρει στην τόνωση της απασχόλησης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής απάντησε, με το υπ’ αρ. πρωτ. 838β/19-2-2013 σχετικό έγγραφό του, ότι το εν λόγω έργο, με δικαιούχο τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είχε ενταχθεί από τις 19-7-2010 στο ΕΠΠΕΡΑΑ με 3 υποέργα.

Οι εργασίες του 1ου υποέργου διακόπηκαν οριστικά στις 7-12-2012 με απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και διαλύθηκε η Σύμβαση.

Το 2ο υποέργο είχε δημοπρατηθεί από τις 20-12-2011 χωρίς μέχρι το χρόνο απάντησης να έχει ακόμα ολοκληρωθεί από τον Δικαιούχο η διαδικασία αξιολόγησης προσφορών.

Το 3ο υποέργο δεν είχε ακόμα δημοπρατηθεί δεδομένης της εξέλιξης των δύο βασικών υποέργων.

Όπως τονιζόταν δε στο υπ’ αρ. πρωτ. 100714/5-2-2013 σχετικό έγγραφο του ΕΠΠΕΡΑΑ, που ενσωματωνόταν στην απάντηση του Αναπληρωτή ΥΠΕΚΑ, δεδομένων των προβλημάτων στην εκτέλεση του έργου που καθιστούν εξαιρετικά αμφίβολη την ολοκλήρωσή του μέσα στις προθεσμίες της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, η σχετική πράξη θα εξεταστεί προσεχώς για ανάκληση της απόφασης ένταξης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού απάντησε στην ερώτησή μου αυτή με το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΓΡ.ΑΝ.ΥΠ./Κ.Ε./165/21-2-2013 σχετικό έγγραφό του.

Αμέσως μόλις μου απεστάλη η προαναφερόμενη απάντηση του ΥΠΕΚΑ και εν όψει του άμεσου κινδύνου απένταξης του εν λόγω έργου, ενημέρωσα –μεταξύ άλλων- και την Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητώντας να πραγματοποιηθεί σύσκεψη το συντομότερο δυνατό με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εκτελεστεί το σύνολο του έργου (συμπεριλαμβανομένων και των 3 υποέργων) μέσα στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο και να διασωθεί η χρηματοδότησή του, χωρίς όμως μέχρι και σήμερα να έχω λάβει κάποια σχετική ενημέρωση.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί και καλούνται να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα:

1.- Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχουν προβεί, προκειμένου να απεγκλωβιστεί το έργο του Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Νεάπολης και να ολοκληρωθεί μέσα στις προθεσμίες της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, ώστε να μην ανακληθεί η απόφαση ένταξής του στον Άξονα Προτεραιότητας 02 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» του ΕΠΠΕΡΑΑ;

2.- Ποια είναι η εν τω μεταξύ εξέλιξη του κάθε υποέργου διακεκριμένα και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους;

3.- Επαναδημοπρατήθηκε το 1ο υποέργο μετά τη διάλυση της Σύμβασης;

4.- Έχει ολοκληρωθεί από τον Δικαιούχο η διαδικασία αξιολόγησης προσφορών του 2ου υποέργου, το οποίο έχει δημοπρατηθεί από τις 20-12-2011, έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής του;

5.- Ποια είναι η ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σε σχέση με την πορεία και την εξέλιξη του έργου;

6.- Έχει εγκριθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΙΘΠΑ η τελική μελέτη που της έχει αποσταλεί (υπ’ αρ. 3194/3989/14-12-2012), σχετικά με τη διαπίστωση αλλαγών ως προς την όδευση των αγωγών του έργου «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Νεάπολης»;

Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920