Zoom

Συζήτηση επί της πρώτης ενότητας των άρθρων 1 έως 139 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις»

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
19/03/2008

«Η κοινωνία απαιτεί λύσεις, λύσεις ενταγμένες στα πλαίσια ενός κράτος δικαίου. Στη διάρκεια αυτής της πορείας η κοινωνία μας παρακολουθεί όλους για τις προτάσεις μας, τη συμμετοχή μας, τις αντιδράσεις μας, την απουσία μας. Μας παρακολουθεί και μας κρίνει.»

Κύριε Πρόεδρε, ο προκάτοχός σας στην έδρα πριν από πέντε λεπτά αναρωτήθηκε για ποιον χτυπά η καμπάνα. Και μας έφερε στη μνήμη τη ρήση του Κέννεντυ, όταν ανέλαβε την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών,: «Μη ρωτάς ποτέ τι έκανε η πατρίδα για σένα, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για την πατρίδα».

Και οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, επί τέσσερις εξαντλητικές ημέρες συζήτησης έχουμε πλήρη αίσθηση ότι προσφέρουμε στον τόπο, στο λαό, στο έθνος, στις μελλοντικές γενιές.

Η προσπάθεια, να μετατοπίσετε το κέντρο βάρους του πολιτικού λόγου από το κεντρικό ζήτημα που είναι η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, στις παρωνυχίδες και σε έγγραφα τα οποία είναι εισαγόμενα, θεωρώ ότι είναι παραπλανητική και οφείλουμε να επικεντρωθούμε ξανά στην ουσία της υπόθεσης, στην ουσία της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, στην ουσία του νομοσχεδίου που σήμερα συζητάμε.

Επί τέσσερις ημέρες, τοποθετήθηκαν πάνω από 170 ομιλητές. Εκείνο το οποίο όλοι διαπιστώσαμε, είναι ότι ούτε ένας δεν αμφισβήτησε ότι υπάρχει σοβαρότατη κρίση στο ασφαλιστικό μας σύστημα.

Επίσης, ο καθένας μπορεί να έδωσε και δικά του αίτια αλλά κανείς δεν αμφισβήτησε ότι η υπογεννητικότητα και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, με αποτέλεσμα τη διαρκώς μειούμενη αναλογία των εργαζομένων προς τους συνταξιούχους, η πολυνομία, ο κατακερματισμός των ταμείων, η αυξημένη εισφοροδιαφυγή, ένα διάτρητο ασφαλιστικό σύστημα, γεμάτο από αδικίες, στρεβλώσεις και υπερβολές, είναι αυτά τα οποία προκαθόρισαν ένα ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο πλέον τείνει να γίνει μη βιώσιμο.

Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τυγχάνουν ευεργετημάτων σε σχέση με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και τους ελεύθερους επαγγελματίες και οι τελευταίοι καλούνται να σηκώσουν το βάρος της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού ζητήματος, με άνισους γι’ αυτούς όρους.

Με δεδομένα, λοιπόν, ότι γνωρίζουμε το αίτιο, με το παρόν νομοσχέδιο, παρεμβαίνουμε σε όλη τη διεργασία του φαινομένου, προκειμένου να μεταβάλουμε το αποτέλεσμα.

Στην υπογεννητικότητα απαντάμε με μέτρα για τη μητρότητα, αναγνωρίζοντάς την ως κοινωνική θητεία. Αλλά αυτά θα τα αναπτύξουμε αναλυτικά στην επόμενη ενότητα των άρθρων.

Θυμίζω ότι σήμερα συζητάμε την πρώτη ενότητα άρθρων, κάναμε εξαντλητική συζήτηση επί της αρχής και αυτή η ενότητα άρθρων αφορά την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων και ελάχιστοι από τους προλαλήσαντες της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επικεντρώθηκαν σε αυτά.

Στην πολυνομία απαντάμε με λεπτομερειακό νομοσχέδιο, ώστε να απαιτηθούν οι ελάχιστες δυνατές νομοθετικές παρεμβάσεις.

Στον πολυκερματισμό των ασφαλιστικών φορέων, απαντάμε με ενοποίηση και εξορθολογισμό, επιχειρώντας τη μεγαλύτερη διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση που έγινε στη χώρα. Εκατόν τριάντα τρεις ασφαλιστικοί φορείς γίνονται δεκατρείς ασφαλιστικοί οργανισμοί.

Αυτό, όμως που πρέπει να διευκρινίσουμε στον κόσμο που μας ακούει και η αίσθησή μου είναι ότι τελικά έχει μπερδευτεί και δεν έχει κατανοήσει τι σημαίνει αυτή η διοικητική μεταρρύθμιση, είναι ότι, πρώτον, δεν μεταβάλλονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος και το είδος των παροχών, των υπό ενοποίηση κλάδων.

Δεν αναμιγνύονται τα αποθεματικά και η περιουσία των οργανισμών.

Δεν θίγεται η υπηρεσιακή μισθολογική κατάσταση και η εξέλιξη του υπηρετούντος προσωπικού των ασφαλιστικών οργανισμών.

Οι φορείς διοικούνται από διοικητικά συμβούλια με πλειοψηφία μελών από τους κοινωνικούς εταίρους. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία 49α του Κανονισμού της Βουλής και αφού προηγηθεί η επιλογή του από επιτροπή επιλογής των διοικητών και προέδρων των διοικητικών συμβουλίων όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, πρόεδρος της οποίας, προκειμένου να τεκμηριώνεται το αδιάβλητο, είναι ο επί τιμή Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τελευταία, από τον περιορισμό των διοικητικών και λειτουργικών εξόδων των ενοποιούμενων, εντασσόμενων Ταμείων, την αποτελεσματική αξιοποίηση της περιουσίας των φορέων, το συστηματικό έλεγχο εισροών και εκροών και τον εξορθολογισμό των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η εξοικονόμηση της δαπάνης κατά την προσεχή διετία μόνο θα είναι 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Κυρία Υπουργέ, το στοίχημα είναι μεγάλο. Η επιτυχία του εγχειρήματος βρίσκεται στην εφαρμογή του.

Θα ήθελα, όμως, και ως μηχανικός να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την άμεση ανταπόκρισή σας να τροποποιήστε το άρθρο 31 και 34 του αρχικού σχεδίου νόμου και να επαναφέρετε την αρμοδιότητα επί θεμάτων εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας στη διοικούσα επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ. Ανταποκριθήκατε στο αίτημα του συνόλου του τεχνικού κλάδου, όπως αυτό σας μετεφέρθη δια μέσου των Βουλευτών μηχανικών της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας (εξ όσων γνωρίζω).

Η έκδοση εγγυητικών επιστολών είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο μέσο επαγγελματικής διευκόλυνσης, κυρίως για τους νέους μηχανικούς. Νέοι που εντάσσονται στη δύσκολη αγορά εργασίας του τεχνικού κλάδου και δεν χρειάζεται να στραφούν στο ιδιαίτερα σκληρό, με υψηλές απαιτήσεις τραπεζικό σύστημα. Η εγγυοδοτική και πιστοδοτική λειτουργία του ΤΣΜΕΔΕ έχει μέχρι σήμερα λειτουργήσει εξαιρετικά θετικά, κυρίως για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και τις μικρές τεχνικές εταιρείες.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε το ν. 3518/2006, όπου ρυθμίζονται θέματα προνοιακών και συνταξιοδοτικών ζητημάτων, επιλύοντας χρόνια αιτήματα. Θα θέλαμε να επαναβεβαιώσετε ότι ο νόμος δεν τίθεται υπό αίρεση.

Μέσα από ένα στοχευμένο πλέγμα παρεμβάσεων επιδιώκουμε την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος. Μέτρα για την προστασία της αλληλουχίας και της αλληλεγγύης των γενεών, μέτρα για την πάταξη της εισφοροδιαφυγής, μέτρα κατά των στρεβλώσεων των ανισοτήτων και των αδικιών. Θα μιλήσουμε αναλυτικά και διεξοδικά στις επόμενες ενότητες άρθρων.

Ο στόχος μας είναι να κάνουμε το σύστημα πιο δίκαιο, με την καθιέρωση ενιαίων κατά κατηγορία όρων και προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Αν το σύστημα παρέμενε ως είχε, στο τέλος δεν θα υπήρχαν ασφαλιστικοί πόροι και οι σημερινοί νέοι δεν θα μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν. Οφείλουμε να παρέμβουμε. Διαφορετικά οδηγούμεθα στη βίαιη ανατροπή του συστήματος.

Την αρνητική αυτή πραγματικότητα κανείς δεν έχει το δικαίωμα να την αγνοεί. Η κοινωνία απαιτεί λύσεις, λύσεις ενταγμένες στα πλαίσια ενός κράτους δικαίου. Στη διάρκεια αυτής της πορείας η κοινωνία μας παρακολουθεί όλους για τις προτάσεις μας, τη συμμετοχή μας, τις αντιδράσεις μας, την απουσία μας. Μας παρακολουθεί και μας κρίνει. Γιατί σε τελευταία ανάλυση τελικός κριτής όλων είναι ο ελληνικός λαός.

Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920