Zoom

Ολομέλεια Βουλής

Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις».

14/10/2008

 “…Και όταν ερωτάτε αυτή η Κυβέρνηση τι κρύβει, σας απαντούμε ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν κρύβει τίποτα, γιατί αυτή η Κυβέρνηση παρέπεμψε στη Δικαιοσύνη, γιατί αυτή η Κυβέρνηση πάγωσε τις ανταλλαγές των εκτάσεων, γιατί αυτή η Κυβέρνηση έβαλε την Υπηρεσία Εσωτερικών Ελέγχων να ελέγχει, γιατί αυτή η Κυβέρνηση δέσμευσε τους λογαριασμούς, γιατί αυτή η Κυβέρνηση υπέγραψε υπουργικές αποφάσεις που ανακαλούν τις υπουργικές αποφάσεις των κυρίων Δρυ και Φωτιάδη, γιατί αυτή η Κυβέρνηση είναι που θα φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους και επιτέλους θα ρίξει φως στην υπόθεση. Είναι αυτή η Κυβέρνηση που θα αποκαλύψει τους πραγματικούς ενόχους. Είναι αυτή η Κυβέρνηση που θα κάνει τα πάντα για να αποκατασταθεί το δημόσιο συμφέρον, όπου αυτό έχει υποστεί βλάβη. Είναι αυτή η Κυβέρνηση που θα μάχεται πάντα για τους πολίτες και το δημόσιο συμφέρον. Όχι πια άλλα κροκοδείλια δάκρυα για τη Δικαιοσύνη…”

Ομιλία στην συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης κ.ά. διατάξεις».

09/09/2008

 «...κανένα φορολογικό σύστημα δεν μπορεί να είναι δίκαιο αν δεν παταχθεί η φοροδιαφυγή. Έχουμε κάνει πολλά προς αυτήν την κατεύθυνση. Χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα με μεγαλύτερη ταχύτητα, με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα...»

Ομιλία στη συζήτηση επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις».

01/08/2008

«...διότι ο τελευταίος όμηρος σήμερα στο πολιτικό σύστημα είναι το ίδιο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το οποίο στο χώρο της παιδείας έχει τεθεί υπό την απόλυτη ιδεολογική πληθωρική ηγεμονία του κ. Βενιζέλου...»

Ομιλία στη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κ της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κ.ά. διατάξεις»

29/07/2008

“…Να μην υποταχθούμε σε αυτούς που χρησιμοποιούν κρούσματα διαφθοράς πολιτικών ως άλλοθι για την απαξίωση της πολιτικής, την ανυποληψία του κράτους και την εδραίωση κέντρων εξουσίας, που δεν αντλούν δύναμη και δεν ελέγχονται από τη λαϊκή κυριαρχία, αλλά από την ισχύ της οικονομικής ευρωστίας…

…σε μία χώρα όπου η διαφθορά έχει διεισδύσει στην καθημερινότητά μας, σε μια χώρα με υπερδιογκωμένο δημόσιο τομέα, που σε μεγάλο βαθμό εκτρέφει τον ιδιωτικό, ο αγώνας για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος γενικότερα, αλλά και του βρώμικου ειδικότερα, πρέπει να προέλθει μέσα από τη συναίνεση, τη συμπόρευση και την πολιτική συναντίληψη, πρώτα απ’ όλα των πολιτικών κομμάτων…”

Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Κύρωση της Σύμβασης πώλησης μετοχών και της Συμφωνίας μετοχών μεταξύ του Ελληνικού δημοσίου και της Deutsche Telekom AG».

18/06/2008

«...Να το πω διαφορετικά κύριοι συνάδελφοι. Το ελληνικό δημόσιο θα εισπράξει από τη μεταβίβαση του 3% του μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των 442,3 εκατομμυρίων ευρώ. Εάν υποθέσουμε ότι η κερδοφορία του οργανισμού θα είναι τα επόμενα χρόνια τέτοια που θα επιτρέπει ένα μέρισμα όπως το 0,75 ευρώ ανά μετοχή που διανεμήθηκε στην τελευταία χρήση, αυτό το ποσό το ελληνικό δημόσιο θα το εισέπραττε από μερίσματα μετά από 40 χρόνια...»

Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ... ».

11/06/2008

«...Αποτελεί, όμως, κατά την άποψή μου, κορυφαίο βήμα ο νομικά δεσμευτικός πλέον Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος όπως οι Συνθήκες και μέσα από τα κεφάλαιά του «Αξιοπρέπεια», «Ελευθερίες», «Ισότητα», «Αλληλεγγύη», «Δικαιώματα των Πολιτών», «Δικαιοσύνη» καλύπτει το σύνολο των δικαιωμάτων του ανθρώπου που οφείλει κάθε σύγχρονη δημοκρατία να υπηρετεί με θρησκευτική προσήλωση...»

Συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας».

11/06/2008

«..Βασικό συστατικό της ελευθερίας είναι το αίσθημα ασφάλειας. Να μην αισθάνεσαι ότι απειλείσαι εσύ, η ζωή σου, τα παιδιά σου, η περιουσία σου. Η Ελληνική Αστυνομία οφείλει να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μέσα για να μας παρέχει την αίσθηση ότι ζούμε σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Όμως, η ατομική ευθύνη οφείλει να είναι η βασική σταθερά δράσης του Έλληνα αστυνόμου για να ασκεί με επάρκεια το λειτούργημά του. Ο Έλληνας αστυνόμος δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά ότι υπηρετεί τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του...»

Ομιλία στη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα».

21/05/2008

«...Αγαπητοί συνάδελφοι, προφανώς τα ποινικά μέτρα και ο εξορθολογισμός του ποινικού δικαιικού μας συστήματος δεν είναι αυτά που μπορούν από μόνα τους να καταπολεμήσουν τη διαφθορά. Η πολυνομία, η κακοδιοίκηση, η γραφειοκρατία είναι φαινόμενα τα οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και οφείλουμε να τα πατάξουμε. Οφείλουμε όλοι να είμαστε συνεργάτες και αρωγοί στο έργο της Κυβέρνησης. Το παρόν θέμα δεν μπορεί να αποτελεί αφορμή και αιτία για αντιπολιτευτικές κραυγές. Ο εχθρός είναι κοινός. Δεν έχει ιδεολογικό χρώμα...»

Ομιλία στην συζήτηση της τρίτης ενότητας των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος, δηλαδή τα άρθρα 24 παράγραφος 1, 117 παράγραφος 3, 29 παράγραφοι 2 και 3, 57 παράγραφος 1, 58, 62 και 115 παράγραφος 2.

14/05/2008

«...προσπάθεια μονοπώλησης της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και των περιβαλλοντικών κεκτημένων από άλλους χώρους, όταν αυτή η παράταξη στην οποία ανήκουμε ήταν η πρώτη η οποία έβαλε τη διαφύλαξη της πολιτισμικής και περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς μέσα στα άρθρα του Συντάγματος και τα χαρακτήρισε ως ύψιστες και πρωταρχικές αξίες...»

Ομιλία στη συζήτηση της δεύτερης ενότητας των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος, δηλαδή άρθρο 16, παράγραφοι 1, 5, 6, 7, 8, 10 και 11.

13/05/2008

“…Το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλούμαστε να διαχειριστούμε δεν είναι το μεγάλο κόστος της φοιτητικής μετανάστευσης, αλλά η οριστική μετανάστευση των νέων με τους υψηλότερους δείκτες ευφυΐας, με τις καλύτερες επιστημονικές επιδόσεις, με τις υψηλότερες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Αυτό το κόστος δεν μπορεί να αποτιμηθεί οικονομικά. Είναι ανυπολόγιστο και είναι άμεσα συνυφασμένο με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα. Είναι άμεσα συνυφασμένο με το μέλλον της χώρας…”

Σελίδες

Εγγραφή στη Ολομέλεια Βουλής

email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920