Zoom

Επικεφαλής Διακομματικής Αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Δικαιωμάτων της Γυναίκας και Ισότητας των φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
06/03/2008

Αγαπητή Κα Πρόεδρε,

Αγαπητές Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι γυναίκες απανταχού της γης ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, κουλτούρας ή θρησκείας αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης, εκμετάλλευσης και υποεκπροσώπησης αποκλειστικά και μόνο λόγω του φύλου τους.

Στις ανεπτυγμένες κοινωνίες η θέση της γυναίκας είναι σαφώς πλεονεκτικότερη σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Σε κάθε περίπτωση όμως αντιμετωπίζει σοβαρότατες διακρίσεις στην αγορά εργασίας, στο κοινωνικό και επιστημονικό γίγνεσθαι, στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική ζωή είναι παραβίαση της αρχής της αντιπροσωπευτικότητας και συμμετοχικότητας που πρέπει να διακρίνει τις προηγμένες Δημοκρατίες. Είναι κατ’ ουσίαν σοβαρό πρόβλημα της ποιότητας της ίδιας της Δημοκρατίας.

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια προχωρούμε με γρήγορα βήματα στην άρση ανισοτήτων και των διακρίσεων κατά των γυναικών σε όλα τα επίπεδα.

Η τελευταία έκθεση της 37ης συνεδρίασης της CEDAW, η οποία δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο του 2007 συγχαίρει το κράτος για μια σειρά ενέργειες και νομοθετικές παρεμβάσεις υπέρ της εξάλειψης των διακρίσεων κατά των γυναικών.

Ταυτόχρονα η Ελληνική Πολιτεία και το Ελληνικό Κοινοβούλιο προχώρησε σε μία σειρά νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και δράσεις όπως οι παρακάτω:

 

·         Ψηφίστηκε ο Ν. 3636/2008 όπου στο άρθρο 3 ορίζεται ότι, για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών Κομμάτων, ο αριθμός των υποψηφίων βουλευτών από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως σε όλη την Επικράτεια. Η διάταξη αυτή είναι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 116 του Ελληνικού Συντάγματος βάσει του οποίου θεσπίζεται η υποχρέωση της Πολιτείας να υιοθετήσει θετικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σκοπός της διάταξης η ενίσχυση της παρουσίας και συμμετοχής των γυναικών στην Βουλή των Ελλήνων. Θυμίζω ότι έχει καθιερωθεί ήδη υποχρεωτική ποσόστωση 1/3 για κάθε φύλο στα εκλογικά ψηφοδέλτια στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και για τα συλλογικά όργανα όλων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης με εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα.

·         Ψηφίστηκε πριν μία ακριβώς εβδομάδα Ν/σ που αφορά το Θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας και στο οποίο ρητά προβλέπεται η υποχρεωτική συμμετοχή κατα 1/3 για το κάθε φύλο σε όλα τα συστηνόμενα Εθνικά Όργανα και Επιτροπές Έρευνας και Τεχνολογίας. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη έτυχε εξαιρετικής υποδοχής από το σύνολο της γυναικείας επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας και προβλέπεται να αποτελέσει τομή για την ανέλιξη των γυναικών

·         Ψηφίστηκε ο νέος Υπαλληλικός Κώδικας, Ν. 3528/2007, όπου λαμβάνονται σειρά μέτρων για τη στήριξη των γυναικών στην προσπάθειά τους να συνδυάσουν την οικογένεια με την επαγγελματική δραστηριότητα. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τις άγαμες, τις πολύτεκνες μητέρες καθώς επίσης και στις περιπτώσεις υιοθεσίας τέκνου και παρένθετης μητρότητας. Περαιτέρω χορηγείται γονική άδεια ανατροφής παιδιού και στον πατέρα για πρώτη φορά στο δημόσιο τομέα.

·         Λαμβάνονται μέτρα για την Εξάλειψη αρνητικών στερεοτύπων όσον αφορά το ρόλο των ανδρών και των γυναικών στην κοινωνία και την οικογένεια.

·         Ελήφθησαν Νομοθετικά και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών με εξαιρετικά αποτελέσματα. Εκτός από την ψήφιση του νέου νομοθετικού πλαισίου κατά της ενδοοικογενειακής βίας αλλά και την προστασία των θυμάτων διακίνησης και εμπορίας παιδιών και γυναικών αναπτύχθηκαν εξαιρετικά αποτελεσματικές δράσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου. Απόδειξη αποτελεί συγχαρητήρια επιστολή του επιτρόπου Franco Frattini στον αρμόδιο υπουργό Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, κο Π. Παυλόπουλο, για τον επιτυχημένο αγώνα στην καταπολέμηση του trafficking.

Δεκάδες μικρές και μεγάλες δράσεις αποσκοπούν στην ανάδειξη των γυναικείων δεξιοτήτων και στην άρση των ανισοτήτων.

Η απασχόληση των γυναικών αποτελεί για μας εθνική προτεραιότητα και την ίδια άποψη έχουν οι κοινωνικοί εταίροι και οι επιχειρήσεις. Η στήριξη της εργασίας των γυναικών αποτελεί ειδικό αντικειμενικό στόχο και του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2005-2008 της χώρας μας όπως έχει στρατηγικά αναφέρει η Γ.Γ. Ισότητας.

Η μόνιμη επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διεισδύει στον πυρήνα των σχετικών προβλημάτων με ακροάσεις υπουργών, κυβερνητικών και κρατικών λειτουργών, φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων και μετά συντάσσει τα σχετικά πορίσματα.

Θεωρούμε ότι βήματα έχουν γίνει πολλά και θα παραμείνουμε αταλάντευτα στη θέση μας ότι ποτέ δεν θα είναι αρκετά μέχρι να αρθούν οι ανισότητες φύλου, φυλής, θρησκείας κ.λ.π.

Σας ευχαριστώ.

Μέσο-Μέρος: 
Περίοδος: 
Είδος: 
Χαρακτηρισμός: 
Πολιτικές: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920