Zoom

Συζήτηση επί της Αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις.»

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
15/01/2008

«…επιχειρείται ο εξορθολογισμός της πολιτικής των ακινήτων, μεταφέροντας βάρη από τους κοινωνικά ασθενέστερους σε αυτούς που έχουν, κατέχουν και μπορούν να πληρώσουν…»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Μέσα από την όζουσα πολιτική ειδησιογραφία και τη μεταφορά της πολιτικής στην παραπολιτική και συνεπακόλουθα στην πολιτική απαξίωση, έχουμε μοναδικό καθήκον όλοι μας σε αυτή την Αίθουσα, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, να υπηρετήσουμε ιδέες, αρχές και συγκροτημένες πολιτικές.

Ο ελληνικός λαός, πριν από τέσσερις μήνες, εμπιστεύθηκε για δεύτερη φορά στη διακυβέρνηση της χώρας τη Νέα Δημοκρατία και σε αυτούς τους τέσσερις μήνες, με αλλεπάλληλες πολιτικές μας προτάσεις, υπηρετούμε με συνέπεια τις υποσχέσεις μας στον ελληνικό λαό και ξεδιπλώνουμε την ιδεολογική μας πρόταση στην ελληνική κοινωνία.

Μεγάλα στρώματα της κοινωνίας και πρώτα απ’ όλα τα ασθενέστερα επωφελούνται της οικονομικής μας πολιτικής. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι αγρότες,  επωφελούνται,  με το διπλασιασμό του ΕΚΑΣ, με το επίδομα ανεργίας, την αγροτική σύνταξη.

Ταυτόχρονα, φέραμε το νόμο για τη φοροδιαφυγή, προκειμένου να τεκμηριώσουμε τις αρχές δικαίου πάνω στις οποίες δομείται το αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος. Ψηφίσαμε το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, προκειμένου με νέα εργαλεία να πολεμήσουμε τις αναποτελεσματικές πολιτικές φτώχιας μέχρι σήμερα. Ψηφίσαμε ένα φιλόδοξο προϋπολογισμό που μέσα από την ήπια δημοσιονομική προσαρμογή επιχειρεί το συνδυασμό ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Όσον αφορά το σχόλιο που έκανε προηγουμένως η συνάδελφος κυρία Κατσέλη, σχετικά με τη διαφάνεια, θα ήθελα να θυμίσω τη χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Πρόεδρο της Διεθνούς Διαφάνειας, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπου γνωστοποίησε ότι σύντομα θα προωθηθεί η επικύρωση της σχετικής σύμβασης που αποσκοπεί στην ενίσχυση των μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς. Μάλιστα δε, σύμφωνα με  δημοσιογραφικές πληροφορίες, με το σχέδιο νόμου θα προβλέπεται η επέκταση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα περί δωροδοκίας υπαλλήλων και στους διοικητικούς παράγοντες των οργανισμών και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κατά συνέπεια, ερχόμαστε με μία σειρά νομοσχέδια, όπως και το σημερινό, προκειμένου να επιχειρήσουμε τον εξορθολογισμό της πολιτικής και της φορολογίας. Με το σημερινό νομοσχέδιο επιχειρείται ο εξορθολογισμός της πολιτικής των ακινήτων, μεταφέροντας βάρη από τους κοινωνικά ασθενέστερους σε αυτούς που έχουν, κατέχουν και μπορούν να πληρώσουν.

Με τα μέτρα του παρόντος νομοσχεδίου προβλέπεται μείωση εσόδων περίπου 417 εκατομμύρια ευρώ, λόγω της κατάργησης του φόρου κληρονομιάς, της γονικής παροχής, του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και την απαλλαγή φόρου για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Ταυτόχρονα, όμως, προβλέπεται αύξηση εσόδων, κατά κύριο λόγο, από την επιβολή του τέλους ενιαίας ακίνητης περιουσίας, όπου για πρώτη φορά, όμως, διευρύνεται η φορολογική βάση σε ακίνητα νομικών προσώπων, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα. Προβλέπεται η είσπραξη περίπου 450 εκατομμυρίων ευρώ από την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων και 140 εκατομμυρίων ευρώ από τη φορολόγηση των αφορολογήτων κερδών των αποθεματικών των τραπεζών.

Με το παρόν νομοσχέδιο, υλοποιείται μία βασική μας προεκλογική δέσμευση. Καταργείται ο φόρος κληρονομιάς και ο φόρος γονικής παροχής για τους συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Κάθε χρόνο, 160.000 ελληνικές οικογένειες δεν θα πληρώνουν φόρο κληρονομιάς. Ο στόχος; Θέλουμε να διευκολύνουμε τον εργαζόμενο, τον αγρότη, το βιοπαλαιστή, αυτόν που μια ζωή αγωνίζεται να φτιάξει ένα περιουσιακό στοιχείο, να το μεταβιβάσει ομαλά στους κληρονόμους του ή να διευκολύνουμε τους κληρονόμους του να αποδεχθούν την κληρονομιά, χωρίς να χρειάζεται να υποθηκεύσουν το μέλλον τους.

Με το παρόν νομοσχέδιο, απαλλάσσεται η αγορά πρώτης κατοικίας έως 200 τ.μ. Το 200 τ.μ. είναι μια αυθαίρετη ρύθμιση; Όχι βέβαια. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Ε9, αποδεικνύεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων αγοράζει πρώτη κατοικία μικρότερη από 200 τ.μ. Άρα, ωφελείται η συντριπτική πλειοψηφία των νέων ζευγαριών, των νέων που προσπαθούν να κάνουν την οικογένειά τους, να φτιάξουν το σπίτι τους.

Με το παρόν νομοσχέδιο, καταργείται ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και ταυτόχρονα, επιβάλλεται Ενιαίο Τέλος Ακινήτων 1‰ για τα φυσικά πρόσωπα και τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εδώ, ερχόμαστε να απαντήσουμε σε ένα πολύ μεγάλο μύθο που καλλιεργείται όλον αυτόν τον καιρό. Ερχόμαστε και καταργούμε το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, προκειμένου να ωφελήσουμε αυτούς που έχουν τις τεράστιες περιουσίες και επιβάλλουμε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας στους μικρούς; Όχι, βέβαια.

Η πολιτική σας όλα αυτά τα χρόνια έδειξε ότι ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ήταν μια μεγάλη αποτυχία. Και αυτό, διότι αφορούσε τριάντα πέντε χιλιάδες περίπου, οι οποίοι υπαγόντουσαν στο συγκεκριμένο φόρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων και οι οποίοι, βεβαίως, ως έχοντες και κατέχοντες, είχαν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν αυτά τα περιουσιακά τους στοιχεία , είτε σε εταιρείες είτε σε υπεράκτιες εταιρείες off-shore κ.λπ., και είναι προφανές ότι διέφευγαν του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας με νόμιμους τρόπους.

Τι προβλεπόταν μέχρι σήμερα στη φορολόγηση των υπεράκτιων εταιρειών; Συντελεστές της τάξεως από 0,3354% έως 0,949%. Για ποιο λόγο, σήμερα, αποθαρρύνονται αυτού του είδους οι πολιτικές; Διότι, πλέον από τις υπεράκτιες εταιρείες θα πληρώνεται ο φόρος 3%, όπως επίσης και το 0,6% του Ειδικού Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, οπότε δεν θα είναι συμφέρον για οποιονδήποτε κατέχει μεγάλη ακίνητη περιουσία να τη δηλώνει σε υπεράκτιες, αλλά θα τον συμφέρει να πληρώνει το Ειδικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

Δεν τα λέμε εμείς. Τα δημοσιεύματα όλων των εφημερίδων έγραφαν: «Με δύο τροποποιήσεις, το οικονομικό επιτελείο έστειλε τις επιχειρήσεις από το φορολογικό παράδεισο, στην κόλαση. Πρώτη φορά, επιβάλλεται φόρος κατοχής στα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα κ.λπ.». Επίσης στη κοινή συνέντευξη, την οποία έκαναν οι μεγαλύτερες οργανώσεις, ομοσπονδίες που σχετίζονται με τα ακίνητα, έλεγαν: «Στην αγορά δημιουργούνται προϋποθέσεις για την αναθέρμανση της κτηματαγοράς και της οικοδομής.

Η ελληνική οικογένεια απαλλάσσεται από το άγχος της φορολογίας για τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας στην επόμενη γενεά μέσω της εξομοίωσης της φορολογικής μεταχείρισης.

Τέλος, δημοσιονομικά βελτιώνεται σημαντικά η σχέση άμεσων-έμμεσων φόρων υπέρ των πρώτων.»

Κατά συνέπεια και κλείνοντας, αυτό που δεν άκουσα από κανένα είναι ότι- ενώ σε όλα τα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών το μόνιμο ρεφρέν είναι τι γίνεται με τα κέρδη των Τραπεζών- πρώτη φορά με διάταξη που εισάγεται ερχόμαστε και φορολογούμε και προβλέπουμε έσοδα 140 εκατομμύρια ευρώ, από τις τράπεζες ,από ειδική διάταξη που προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο.

Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το νομοσχέδιο που έφερε το Υπουργείο Οικονομικών έχει σαφές ιδεολογικό στίγμα, είναι κοινωνικά δίκαιο, είναι αναδιανεμητικό, αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και τη φοροαπαλλαγή, διευρύνει τη φορολογική βάση με τα ακίνητα των νομικών προσώπων. Είναι μία πλήρης πολιτική πράξη επ’ ωφελεία του λαού και του τόπου και το υπερψηφίζουμε.

Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920