Zoom

Συζήτηση επί της Αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: «Κύρωση της Συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας Μicrosoft.»

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
24/01/2008

«…τέτοιες συμβάσεις εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, βοηθούν την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη μεταφορά της τεχνογνωσίας...»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

κάθε μέρα που περνάμε σ’ αυτό το Κοινοβούλιο δείχνει ότι κάτι αλλάζει, κάτι αλλάζει στη στρατηγική, στην πολιτική αυτής της χώρας.

Συζητάμε για μια ευρύτατη πια γκάμα θεμάτων που αγγίζει το σύνολο της χώρας και όσον αφορά την οικονομική της πολιτική και όσον αφορά τη μεταρρυθμιστική της πολιτική και όσον αφορά την ψηφιακή της στρατηγική, ζητήματα που μέχρι χθες δεν τολμούσαμε να ακουμπήσουμε.

Να θυμίσω ότι το 2004  η χώρα μας ήταν στις χαμηλότερες θέσεις της τεχνολογικής κατάταξης σε όλους τους δείκτες στην Ευρώπη. Η ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων ήταν στο 0,1%. Με μία όμως πολύ συγκεκριμένη στρατηγική, με μία προνόηση ανακηρύξαμε έτος ευρυζωνικότητας το 2007. Κατορθώσαμε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η διείσδυση να έχει φθάσει στο 10%.

Να θυμίσω επίσης ότι το 2004 η απορροφητικότητα της Κοινωνίας της Πληροφορίας ήταν σε χαμηλότατα επίπεδα. Τώρα υπάρχει υπεραπορροφητικότητα και μάλιστα η Κοινωνία της Πληροφορίας ήταν μια στρατηγική απαρίθμησης συγκεκριμένων έργων. Ήταν περιορισμένη σε έργα και συγκεκριμένες αναφορές.

Η Κυβέρνηση αποφάσισε να χαράξει νέα ψηφιακή στρατηγική για τη χώρα. 2006-2013: ο σχεδιασμός μας προβλέπει να αλλάξουμε τον τεχνολογικό χάρτη της χώρας. Όλες μας οι στοχεύσεις, όλες μας οι στρατηγικές, όλες μας οι δράσεις έχουν δύο στόχους. Την βελτίωση της παραγωγικότητας και την βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών με απλό και πρακτικό τρόπο. Καμία πλέον δράση δεν θα υπηρετείται, αν δεν έχει άμεσο αποτέλεσμα στους δύο στόχους που προαναφέραμε.

Μέσα σ’ αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασμό είναι και η σημερινή κύρωση της Συμφωνίας, μέσω της οποίας προβλέπεται μία επωφελής για το δημόσιο συμφωνία με τη μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικού στον κόσμο. Προβλέπεται ότι θα έχουμε τη δυνατότητα μέχρι το τέλος του 2008, αν πάρουμε περίπου 70.000 άδειες λογισμικού, μίας έκπτωση της τάξεως του 20%, αλλά αυτό είναι μικρό σε σχέση με τα αντισταθμιστικά οφέλη, τα οποία εξασφαλίστηκαν μέσω αυτής της κύρωσης.

Τα αντισταθμιστικά οφέλη για την ελληνική κοινωνία θα είναι άμεσα ορατά με την εφαρμογή της πολιτικής τα επόμενα χρόνια:

Υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας από τη Microsoft μιας διαδικτυακής πύλης που θα δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έχουν άμεση, ταχεία ενημέρωση και καθοδήγηση για  τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ίδρυση κέντρου καινοτομίας επ’ ωφελεία της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Παροχή ευκαιριών επιμόρφωσης των πολιτών.

Δικαίωμα συμμετοχής της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Πρόγραμμα «Συνεργάτες και Μάθηση» επ’ ωφελεία των δασκάλων, των καθηγητών, των μαθητών για την παροχή εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Ανάπτυξη του προγράμματος M.U.P. για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε νέους και ενήλικες με περιορισμένους πόρους. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης προβλέπεται η ανάπτυξη τουλάχιστον δέκα τέτοιων κέντρων και βεβαίως η συντριπτική τους πλειοψηφία θα είναι στην περιφέρεια ,με στόχο, και μέσω της ανάπτυξης αυτών των τεχνολογιών, να μπορέσουμε να μειώσουμε τις περιφερειακές ανισότητες.

Παροχή τεχνογνωσίας από εξειδικευμένο προσωπικό για την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με δωρεάν παροχή από τη Microsoft στους Ο.Τ.Α. εργαλείων εκκίνησης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Όπως προκύπτει από όλα τα σημεία της, η προς κύρωση συμφωνία, είναι επωφελής και για το ελληνικό δημόσιο και για την ελληνική κοινωνία και για τους δύο εμπλεκόμενους φορείς.

Τα ερωτήματα τα οποία ανέκυψαν μέσα από τη διαλογική συζήτηση, ήταν πολύ συγκεκριμένα και κατά την άποψή μου, χρειάζονται απάντηση.

Είναι ή δεν είναι η συμφωνία δεσμευτική για το ελληνικό δημόσιο; Είναι προφανές ότι δεν είναι δεσμευτική.

Υπάρχει σε άλλες χώρες αντίστοιχη συμφωνία; Έχουν υπογραφεί άλλες τριάντα επτά παρόμοιες συμφωνίες, με τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης να έχουν υπογράψει παρόμοια συμφωνία.

Ποιος είναι ο λόγος μια τέτοια συμφωνία να κυρωθεί από τη Βουλή;  Όταν αναπτυσσόταν μια παραφιλολογία για την συγκεκριμένη συμφωνία, ποιους όρους υποκρύπτει, αν υπάρχει διαφάνεια, αδιαφάνεια κ.λπ., δεν υπήρχε πιο ξεκάθαρη απάντηση από το να φέρουμε τη συμφωνία στη Βουλή, να την παρουσιάσουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στον ελληνικό λαό. Και, πέραν αυτού, είναι μία συνήθης πρακτική. Όπως λέει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, η κύρωση με νόμο είναι συνήθης πρακτική.

Γιατί τα ανταποδοτικά οφέλη παραπέμπονται σε άλλες συμβάσεις;

Τα ανταποδοτικά οφέλη σαφώς περιγράφονται και σαφώς κατονομάζονται στη συγκεκριμένη κύρωση.

Αν το δημόσιο προμηθευτεί κλειστό λογισμικό, θα υπάρξει πρόβλημα επικοινωνίας με τα ανοικτού τύπου λογισμικά, που ήδη χρησιμοποιούνται; Είναι προφανές ότι όχι μόνο δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά αντίθετα, στην Ευρώπη έχει αναπτυχθεί και μία πολύ μεγάλη κουβέντα, αν τα ανοικτού λογισμικού προγράμματα είναι επ’ ωφελεία του δημοσίου. Μάλιστα, στο Ισπανικό Κοινοβούλιο, το Δεκέμβριο του 2005, καταψηφίστηκε συντριπτικά με 290 ψήφους έναντι μόλις 15, πρόταση για υποχρεωτική επιβολή ανοικτού λογισμικού σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Είναι ετεροβαρής η σύμβαση; Όχι μόνο δεν είναι ετεροβαρής για το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά ετεροβαρής είναι μάλλον για τη Microsoft. Βάσει της παρ. 3, υπάρχουν υποχρεώσεις και δεσμεύσεις μόνο για τη Microsoft ενώ  με βάση την παρ. 4, η Ελληνική Κυβέρνηση λαμβάνει πρωτοβουλίες.

Ειπώθηκε ότι αντιδρούν φορείς που ασχολούνται στο χώρο των νέων τεχνολογιών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες που ασχολούνται στο χώρο, όπως είναι η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Επαγγελματιών Πληροφορικής και όπως είναι και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος, που περιλαμβάνει 400 επιχειρήσεις με το 97% του τζίρου των στις νέες τεχνολογίες, συμφωνούν ότι τέτοιες συμβάσεις εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, βοηθούν την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη μεταφορά της τεχνογνωσίας. Μειώνεται η πειρατεία λογισμικού. Ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις ,στους δείκτες που αφορούν τις νέες τεχνολογίες είναι πρώτη στην πειρατεία λογισμικού. Μάλιστα, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών χαιρετίζει τη συμφωνία και ενθαρρύνει προς την κατεύθυνση παρόμοιων συμφωνιών με άλλες εταιρείες λογισμικού.

Κατά συνέπεια, η κύρωση της παρούσας συμφωνίας είναι ένα ακόμα βήμα στον ψηφιακό στρατηγικό σχεδιασμό μας. Ο στόχος μας είναι να μειώσουμε το τεχνολογικό χάσμα που μας χωρίζει από τις υπόλοιπες χώρες. Ο στόχος μας είναι να φέρουμε τον ελληνικό λαό ξανά πρωτοπόρο.

Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920