Zoom

Διορθωτικές παρεμβάσεις στη ρύθμιση περί μεταφοράς θέσης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
07/11/2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: «Διορθωτικές παρεμβάσεις στη ρύθμιση περί μεταφοράς θέσης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

Μετά την κατάργηση των ειδικών κατηγοριών εισακτέων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) που μέχρι τώρα εισάγονταν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθ΄ υπέρβαση του αριθμού των κατ’ έτος εισακτέων, ελήφθη άλλου είδους πρόνοια για τις ειδικές αυτές κατηγορίες και συγκεκριμένα καθιερώθηκε η δυνατότητα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, κατά περίπτωση.

Με το πρόσφατο δε άρθρο 38 του Ν. 4301/2014 ορίστηκε ο τρόπος μεταφοράς της θέσης εισαγωγής, ανά κατηγορία περιπτώσεων, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στο άρθρο 53 του νόμου 4264/2014.

Μεταξύ των ειδικών αυτών κατηγοριών εισακτέων, που δικαιούνται μεταφοράς της θέσης εισαγωγής, δεν περιλαμβάνονται τα παιδιά με αναπηρίες και με σοβαρές παθήσεις, παρά μόνο τα παιδιά με γονείς, τέκνα, αδέλφια ή συζύγους που έχουν συγκεκριμένες αναπηρίες και παθήσεις.

Με το άρθρο 35 του νόμου 3794/2009, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπεται η δυνατότητα εισαγωγής χωρίς εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με αναπηρίες και σοβαρές παθήσεις καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σε ποσοστό 5%. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για κάθε Τμήμα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ποσοστό αυτό, η εισαγωγή γίνεται με κριτήριο το μέσο γενικό βαθμό απόλυσης από το Λύκειο.

 Η πρόνοια όμως αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο αποκλεισμού των παιδιών με αναπηρίες από τη δυνατότητα μεταφοράς θέσης εισαγωγής, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για αλληλοκαλυπτόμενες προβλέψεις.

Συγκεκριμένα, σημαντικός αριθμός παιδιών με αναπηρίες και σοβαρές παθήσεις συμμετέχει στις εξετάσεις και δεν εισάγεται με τη διαδικασία του ποσοστού του 5%, είτε επειδή πρόκειται για περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στο άρθρο 35 του Ν. 3794/2009, είτε επειδή φοβούνται ότι θα καλυφθεί το ποσοστό του 5%, χωρίς να έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό.

Το νομοθετικό κενό που προκύπτει, όχι μόνο αποκλείει κατ’ ουσίαν παιδιά με αναπηρίες από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά οδηγεί και στο παράδοξο να παρέχει ο νομοθέτης τη δυνατότητα μεταφοράς θέσης σε παιδιά που έχουν μέλη της οικογένειάς τους με αναπηρίες και όχι σε παιδιά που έχουν τα ίδια αναπηρίες.

Ένα δεύτερο σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει, αφορά την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 38 του Ν. 4301/2014, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση που οι αντίστοιχες Σχολές στις οποίες επιθυμούν να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους είναι περισσότερες από μία ανά Περιφέρεια, οι δικαιούχοι οφείλουν να τις δηλώσουν όλες κατά σειρά προτίμησης.

Αποτέλεσμα της πρόβλεψης αυτής είναι να παρουσιάζεται πολύ συχνά το φαινόμενο να μεταφέρεται η θέση εισαγωγής των επιτυχόντων σε πόλη που ούτε ο τόπος κατοικίας των γονέων τους είναι, ούτε ο τόπος στον οποίο φοιτούν τα αδέλφια τους, ούτε βεβαίως και η πλησιέστερη στους τόπους αυτούς πόλη.

Π.χ. επιτυχών στο ΤΕΙ στα Τρίκαλα, του οποίου οι γονείς κατοικούν στη Σπάρτη και ο αδελφός είναι ενεργός φοιτητής σε Σχολή της Θεσσαλονίκης, επιθυμεί  να μεταφέρει τη θέση εισαγωγής του στο αντίστοιχο Τμήμα ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα όμως με την ως άνω πρόβλεψη, υποχρεούται να δηλώσει όλα τα αντίστοιχα Τμήματα ΤΕΙ της συγκεκριμένης Περιφέρειας. Δηλαδή δηλώνει, με σειρά προτίμησης, το ΤΕΙ Θεσ/νίκης καθώς και –υποχρεωτικά- το ΤΕΙ Σερρών και τελικά η θέση του μεταφέρεται στο ΤΕΙ Σερρών, κάτι που φυσικά δεν συνεισφέρει με κανένα τρόπο στον επιδιωκόμενο σκοπό της όλης διαδικασίας, που συνίσταται στην αποφυγή συντήρησης, σε μία οικογένεια, τριών –εν προκειμένω- κατοικιών.

            Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.- Με ποιες  άμεσες παρεμβάσεις προτίθεται να χορηγήσει, από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, το δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής και στα παιδιά με αναπηρίες και σοβαρές παθήσεις;

2.- Προτίθεται να προβεί στην απαραίτητη διορθωτική παρέμβαση, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα που έχει προκύψει λόγω της υποχρεωτικότητας δήλωσης από τους δικαιούχους, όλων των αντίστοιχων Σχολών της Περιφέρειας, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μεταφέρεται η θέση εισαγωγής τους σε Σχολή που ούτε  επιθυμούσαν ούτε και εξυπηρετεί το σκοπό του νόμου;

            Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2014

            Η ερωτώσα Βουλευτής

 

            Φεβρωνία Πατριανάκου

 

Μέσο-Μέρος: 
Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920