Zoom

Προβλήματα στη διαδικασία υπαγωγής στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
22/10/2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Θέμα : «Προβλήματα στη διαδικασία υπαγωγής στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών»

Η τεράστια ζήτηση των Προγραμμάτων που ανακοινώνει ο ΟΑΕΔ για την απασχόληση ανέργων, μέσω της διαδικασίας επιχορήγησης των επιχειρήσεων που τους προσλαμβάνουν, επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά.      

Συγκεκριμένα, στις 6-10-2014 είχαν ανακοινωθεί από τον ΟΑΕΔ οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών». Οι επιχειρήσεις που επιθυμούσαν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, έπρεπε να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού. Η υποβολή των αιτήσεων είχε οριστεί ότι ξεκινά στις 8-10-2014 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ ότι οι θέσεις του Προγράμματος καλύφθηκαν αυθημερόν από 4.156 επιχειρήσεις.

Έκτοτε, όμως, διατυπώνονται αλλεπάλληλες καταγγελίες, ενώ δημοσιεύονται ανακοινώσεις διαμαρτυρίας συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με τις οποίες πολλοί ενδιαφερόμενοι για υπαγωγή στο Πρόγραμμα αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα τόσο με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού κατά την δεδομένη χρονική στιγμή, όσο και με τη λειτουργία του συστήματος κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, που φαίνεται ότι οδήγησαν και στην απόρριψή τους.

Συγκεκριμένα, τα θέματα που έχουν ανακύψει αφορούν καταρχήν τις σοβαρές δυσχέρειες στην πρόσβαση στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, που φαίνεται ότι οφείλονται στην εξαιρετικά μεγάλη επισκεψιμότητά της κατά την αναγγελθείσα ώρα έναρξης της διαδικασίας, γεγονός βέβαια που ήταν αναμενόμενο και συνεπώς θα έπρεπε να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι, λόγω μειωμένης ταχύτητας του Internet σε πολλές περιοχές της περιφέρειας, προκλήθηκε επιπρόσθετη δυσχέρεια πρόσβασης των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Εκτεταμένα, όμως, φαίνεται ότι ήταν και τα λειτουργικά προβλήματα του συστήματος. Ειδικότερα, όπως επισημαίνουν οι ενδιαφερόμενοι, το σύστημα, χωρίς να ζητάει στοιχεία, τα οποία όμως ήταν απαραίτητα για την υποβολή της αίτησης (π.χ. αριθμό ή ειδικότητα επιδοτούμενου ανέργου), προχωρούσε σε υποβολή της, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης εκ μέρους του χειριστή, με αποτέλεσμα να υποβάλλονται αιτήσεις χωρίς τα προαπαιτούμενα στοιχεία, τις οποίες ο ΟΑΕΔ απέρριψε, με σχετική ανακοίνωσή του.

Επιπλέον, αναφέρονται και προβλήματα του συστήματος, που δεν επέτρεπαν, κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, το «άνοιγμα» των θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα είτε να μην οριστικοποιείται η αίτηση είτε να υποβάλλεται χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου.

Προβλήματα όμως, όπως αυτά που καταγγέλλονται, οδηγούν σε αποκλεισμό ωφελούμενων από την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, σε μία περίοδο όπου το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία, για τον Αύγουστο 2014, ανήλθε στο σύνολο της χώρας σε 835.844 άτομα, εκ των οποίων ποσοστό 53,45% είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών (στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ – Αύγουστος 2014).

Επιπλέον δε, διαδικασίες που παραγνωρίζουν τις δυσχέρειες πρόσβασης στο διαδίκτυο σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδίως της περιφέρειας, οδηγούν σε άνιση μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων και στη δημιουργία δικαιούχων δύο ταχυτήτων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.- Ποια συγκεκριμένα είναι τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά τη διαδικασία υπαγωγής στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών»; Πού οφείλονται και με ποιον τρόπο αντιμετωπίστηκαν;

2.- Σε ποιες διορθωτικές παρεμβάσεις προτίθεται να προβεί για την αποκατάσταση των ενδιαφερομένων, οι οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα, πλην όμως αποκλείστηκαν από αυτό, λόγω προβλημάτων του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των αιτήσεων στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ;

3.- Δεδομένης της ζήτησης του Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων, προτίθεται να προβεί σε κατάρτιση νέου Προγράμματος και με ποιο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης; 

4.- Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους λαμβάνεται υπόψη η δυσχέρεια πρόσβασης στο διαδίκτυο ιδίως σε περιοχές της περιφέρειας, κατά την επιλογή διαδικασιών, όπου οι δικαιούχοι επιλέγονται με βάση τη χρονική προτεραιότητα;

5.- Πόσες αιτήσεις απορρίφθηκαν, παρότι υποβλήθηκαν πριν το «κλείσιμο» του συστήματος, το απόγευμα της 8ης-10-2014 και για ποιους συγκεκριμένους λόγους; Πόσες από αυτές προέρχονται από το Νομό Λακωνίας; Ποια είναι τα στοιχεία που αφορούν τις απορρίψεις αιτήσεων υπαγωγής σε αντίστοιχα Προγράμματα του Οργανισμού;

6.- Πόσες από τις 4.156 επιχειρήσεις που κάλυψαν τις θέσεις του Προγράμματος, βρίσκονται στη Λακωνία;

 

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014

Η ερωτώσα Βουλευτής

 

 

Φεβρωνία Πατριανάκου

Μέσο-Μέρος: 
Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920