Zoom

Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων ΕΛΤΑ στη Λακωνία

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
30/07/2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέμα : «Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων ΕΛΤΑ στη Λακωνία»

Στις 25-06-2014 εκδόθηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας των ΕΛΤΑ, οι προσκλήσεις, μέσω των οποίων ανακοινώνεται το ενδιαφέρον της εταιρείας για τη λειτουργία αστικού και περιφερειακού ταχυδρομικού πρακτορείου, στο Γύθειο και στο Ξηροκάμπι αντίστοιχα, καταργούμενων -συνεπώς- των εκεί καταστημάτων ΕΛΤΑ.

Η εμπειρία, όμως, από τη λειτουργία ταχυδρομικών πρακτορείων έχει καταδείξει σε πολλές περιπτώσεις σοβαρές δυσλειτουργίες, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις περί κατάργησης καταστημάτων ΕΛΤΑ και μετατροπής τους σε πρακτορεία να προκαλεί δικαιολογημένες αντιδράσεις και εύλογα ερωτήματα.

Ειδικότερα, όπως κατ’ επανάληψη έχει αποδειχθεί στην πράξη, οι ταχυδρομικοί πράκτορες, ασκώντας παράλληλα και την εκάστοτε εμπορική τους δραστηριότητα, αδυνατούν να πραγματοποιούν καθημερινές κατ’ οίκον διανομές ή πληρωμές ταχυδρομικών επιταγών και συντάξεων, με αποτέλεσμα την ελλιπή παροχή του ταχυδρομικού έργου, όπως αυτό προσδιορίζεται στις σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της «ΕΛΤΑ ΑΕ».

Επίσης, επανειλημμένως παρατηρούνται εκπρόθεσμες καταβολές λογαριασμών ΔΕΚΟ, παρότι οι καταναλωτές τις έχουν πληρώσει εμπροθέσμως στα ταχυδρομικά πρακτορεία, ιδιαίτερα μάλιστα σε ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές. Επιπλέον, συχνά παρατηρούνται φαινόμενα είτε απώλειας αλληλογραφίας είτε –συνηθέστατα εξ αμελείας- παραβίασης του συνταγματικώς κατοχυρωμένου απορρήτου της επικοινωνίας.

Πρέπει περαιτέρω να σημειωθεί ότι παρουσιάζεται συχνά το πρόβλημα της λήξης ή λύσης της σύμβασης του ταχυδρομικού πράκτορα, χωρίς να έχει υπογραφεί νέα σύμβαση και συνεπώς χωρίς να υπάρχει διάδοχη κατάσταση, με αποτέλεσμα να παραμένουν περιοχές, για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς ταχυδρομικές υπηρεσίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ιδίως για ορεινούς και απομακρυσμένους τόπους.

Οι μεταρρυθμίσεις για να υπηρετούν το σκοπό τους και για να έχουν τη συναίνεση των πολιτών θα πρέπει να κινούνται στην κατεύθυνση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών με τρόπο σύγχρονο, απλό και αποτελεσματικό. Θα πρέπει να επιλύουν προβλήματα και η εφαρμογή τους να είναι αποτέλεσμα ενός καλά επεξεργασμένου σχεδίου. Όταν, όμως, οι μεταρρυθμίσεις μετακυλίουν τις επιπτώσεις στους πολίτες, τότε έχουν αποτύχει το στόχο τους.

Οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών στη Λακωνία έχουν προκαλέσει ήδη -και συνεχίζουν να προκαλούν- διαμαρτυρίες και αντιδράσεις. Έχει ήδη ανασταλεί η λειτουργία του ταχυδρομικού καταστήματος Βλαχιώτη, το οποίο αντικαταστάθηκε από πρακτορείο, ενώ έντονες είναι οι ανησυχίες για ενδεχόμενη κατάργηση και του ταχυδρομικού καταστήματος Καστορείου.

Σημειωτέον ότι η επικείμενη λειτουργία νέου περιφερειακού ταχυδρομικού πρακτορείου στον Άγιο Νικόλαο, που αποτελούσε χρόνιο αίτημα ώστε να αντιμετωπιστεί η ελλιπέστατη παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο Δήμο Ανατολικής Μάνης, δεν μπορεί βεβαίως να θεωρηθεί ότι εξισορροπεί στο ελάχιστο την κατάσταση που διαμορφώνεται στο ταχυδρομικό δίκτυο του νομού.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι, σήμερα, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης εξυπηρετείται αποκλειστικά από δύο ταχυδρομικά καταστήματα, ενώ δεν λειτουργεί κανένα πρακτορείο. Εκ των δύο δε αυτών καταστημάτων, του Γυθείου και της Αρεόπολης, το ένα (κατάστημα Γυθείου) πρόκειται να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από αστικό ταχυδρομικό πρακτορείο. 

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δεν έχει αρμοδιότητα στη λειτουργία της «ΕΛΤΑ ΑΕ», όπως έχετε επισημάνει στην απάντησή σας σε σχετική αναφορά που είχα καταθέσει στη Βουλή, έχει όμως την αρμοδιότητα να θέτει τους όρους παροχής της καθολικής υπηρεσίας από την εταιρεία και να φροντίζει για τη διασφάλιση της παροχής αυτής.

Όταν ελλοχεύουν βάσιμες αμφιβολίες για την ποιότητα και επάρκεια των  ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως εν προκειμένω στη Λακωνία, τότε τίθεται ζήτημα ελέγχου της καθολικότητάς τους και συνεπώς, φρονώ, ότι υπάρχει ουσιαστική αρμοδιότητα του Υπουργείου, ώστε να απαντηθούν εν προκειμένω τα εύλογα ερωτήματα και οι ανησυχίες των πολιτών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.- Σε πόσες και ποιες περιοχές, ανά Νομό, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ανακοινωθεί από την «ΕΛΤΑ ΑΕ» ενδιαφέρον για λειτουργία περιφερειακού ταχυδρομικού πρακτορείου, λόγω –επικείμενης- αναστολής λειτουργίας του ταχυδρομικού καταστήματος; Κατά την ίδια διάκριση, σε πόσες και ποιες περιοχές έχει ήδη ανασταλεί η λειτουργία ταχυδρομικών καταστημάτων;

2.- Ποιος είναι ο περαιτέρω σχεδιασμός για τον επαναπροσδιορισμό του ταχυδρομικού δικτύου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στη Λακωνία ειδικότερα; Περιλαμβάνει αναστολή λειτουργίας και άλλων ταχυδρομικών καταστημάτων και ποιων συγκεκριμένα;

3.- Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα καταστήματα ΕΛΤΑ, των οποίων θα ανασταλεί η λειτουργία και με ποιους τρόπους λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο των πεδινών, ημιορεινών και ορεινών περιοχών, κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων;

4.- Με δεδομένο ότι η κατάργηση δομών δεν μπορεί να έχει πολλαπλάσιο κόστος σε σχέση με το όφελος που θα προκύψει από την περικοπή των λειτουργικών εξόδων τους, ποιο είναι το οικονομικό όφελος της κατάργησης των συγκεκριμένων καταστημάτων ΕΛΤΑ στη Λακωνία; Σε τι ακριβώς συνίσταται η συγκεκριμένη εξοικονόμηση δαπάνης;

5.- Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους έχει αξιολογηθεί η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών από ταχυδρομικά πρακτορεία από τη μέχρι τώρα εμπειρία; Ποια είναι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής; Σε περίπτωση που δεν έχει διενεργηθεί τέτοιου είδους αξιολόγηση, πώς επελέγη η προοπτική αυτή για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών;

6.- Προτίθεται να επανεξετάσει τις αποφάσεις περί αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων ΕΛΤΑ στη Λακωνία και συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, να αποφασίσει τη συνέχιση της λειτουργίας τους;

            Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

            Η ερωτώσα Βουλευτής

 

            Φεβρωνία Πατριανάκου

Μέσο-Μέρος: 
Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920