Zoom

Ερώτηση για ΑΠΕ στη Λακωνία

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
04/01/2013

"...Η Βουλευτής Λακωνίας Φεβρωνία Πατριανάκου κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, θέτοντας μία σειρά ερωτημάτων στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό του Νομού Λακωνίας..."

Δελτίο Τύπου

Σπάρτη, 4 Ιανουαρίου 2013

H αλόγιστη χρήση των Α.Π.Ε. στη Λακωνία μεταλλάσσει τη φυσιογνωμία του Νομού

Η Βουλευτής Λακωνίας Φεβρωνία Πατριανάκου κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, θέτοντας μία σειρά ερωτημάτων στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό του Νομού Λακωνίας.

Η Βουλευτής πιστεύει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι αναγκαία προϋπόθεση, ώστε κάθε γενιά να παραλαμβάνει από την προηγούμενη το ίδιο κεφάλαιο φυσικών πόρων, κατά συνέπεια, η λογική χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), με βάση τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας μας, είναι εφικτή κατά το μερίδιο, όμως, που αναλογεί και στο Νομό Λακωνίας.

Στο κείμενο της ερώτησης υπογραμμίζει ότι η αλόγιστη χρήση των Α.Π.Ε. στη Λακωνία, χωρίς τη γνώση και σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, όχι μόνο δεν συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη, αλλά μεταλλάσσει τη φυσιογνωμία του Νομού από περιοχή αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης, με μοναδικό φυσικό κάλλος, επτά περιοχές Natura και με μνημεία ασύγκριτης πολιτιστικής αξίας, σε περιοχή βιομηχανική, με άμεσους κινδύνους τόσο για το σπάνιο οικοσύστημα του Νομού όσο και για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών του δυνατοτήτων.

Δεδομένου ότι ήδη αδειοδοτούνται, σχεδιάζονται ή και υλοποιούνται έργα στη Λακωνία, που αφορούν την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και τη μεταφορά της, η Βουλευτής ζητά, μεταξύ άλλων, να ενημερωθεί αναλυτικά για την εξέλιξη των έργων αυτών, για την ακριβή απόσταση από τις περιοχές «ασύμβατης χρήσης» που χωροθετούνται τα έργα αυτά, για την τήρηση ή μη των περιορισμών που θέτει η νομοθεσία για την εγκατάσταση Α.Π.Ε. σε προστατευόμενες περιοχές, καθώς και εάν διενεργήθηκε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η άποψη της τοπικής κοινωνίας αλλά και των παραγωγικών δυνάμεων της Λακωνίας και σε θετική περίπτωση ποια ήταν τα αποτελέσματά της.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης της Βουλευτού έχει ως εξής :

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες, σε συνδυασμό με το Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προβλέπουν ένα εξαιρετικά ευρύ κανονιστικό πλαίσιο για τη δημιουργία εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στη Λακωνία, με συνακόλουθη σημαντική επιβάρυνσή της από πληθώρα έργων που αφορούν την ενέργεια.

Οι Καποδιστριακοί Δήμοι Βοιών, Γερονθρών, Ζάρακα, Μολάων, Μονεμβασίας και Νιάτων χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) και εντάσσονται –μαζί με το Δήμο Λεωνιδίου και την Κοινότητα Κοσμά του Νομού Αρκαδίας- στην Περιοχή 3 ΠΑΠ, με φέρουσα ικανότητα συνολικού αιολικού δυναμικού 438 τυπικών Α/Γ (ενδεικτικά 876 MWe).

Πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρεται στο παραπάνω Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, κριτήρια για τον καθορισμό των ΠΑΠ αποτέλεσαν μόνο το αιολικό δυναμικό και η επίτευξη των χωροταξικών στόχων, χωρίς, συνεπώς, να συνεκτιμηθούν αναπτυξιακοί, περιβαλλοντικοί και πολιτισμικοί παράγοντες των εν λόγω περιοχών.

Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι ότι στο προαναφερόμενο Ειδικό Πλαίσιο επισημαίνεται ότι είναι κρίσιμο το ζήτημα της χωροθέτησης των έργων ΑΠΕ, δεδομένου ότι δεν στερούνται επιπτώσεων τόσο στο ανθρωπογενές (πόλεις, οικισμοί, οικιστικές περιοχές) όσο και στο φυσικό περιβάλλον (τοπίο, χλωρίδα και πανίδα) των περιοχών εγκατάστασης, καθώς και στις παραγωγικές δραστηριότητες (τουρισμός, γεωργία).

Με βάση το κανονιστικό αυτό πλαίσιο και σύμφωνα με σχετική πληροφόρηση, αδειοδοτούνται, σχεδιάζονται ή και υλοποιούνται τα παρακάτω έργα στη Λακωνία, που αφορούν στην πλειονότητά τους την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και τη μεταφορά της :

 •     Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η δημιουργία του δεύτερου μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου στην Ευρώπη, συνολικής ισχύος 70 MWp, στη Σκάλα του Δήμου Ευρώτα.
 •     Έχει ήδη ολοκληρωθεί η σύνδεση φωτοβολταϊκού σταθμού, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6 MWp, στη Σκάλα του Δήμου Ευρώτα.
 •     Έχουν αδειοδοτηθεί ανεμογεννήτριες ισχύος 196,4 MW, στην περιοχή της Μάνης.
 •     Έχουν αδειοδοτηθεί ανεμογεννήτριες ισχύος 200,85 MW, στους Δήμους Ευρώτα και Μονεμβασίας.
 •     Έχει υποβληθεί αίτηση στη ΡΑΕ για την εγκατάσταση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 448 MW, στη θέση «ΑΣΠΡΟΥΔΙΑ» Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασίας (αρ. αίτησης Γ2552/13-07-2007).
 •     Προβλέπεται η εγκατάσταση εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής σε έκταση 188 στρεμμάτων, στη θέση «ΜΟΤΣΟΥ» Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασίας.
 •     Προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης φυσικού αερίου, σε έκταση 48 στρεμμάτων, στη θέση «ΑΣΠΡΟΥΔΙΑ» Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασίας.
 •     Προβλέπεται η επέκταση του δικτύου υψηλής τάσης 150 KVA Άστρος – Μολάοι μέχρι τη Νεάπολη και η σύνδεσή του με υποσταθμό υψηλής τάσης 150/20 KVA, που πρόκειται να εγκαταστήσει η Δ.Ε.Η. στη θέση «ΜΑΝOΛΑΡΙΑΝΙΚΑ» Νεάπολης, σύμφωνα με τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ 2010-2014).
 •     Εντάχθηκε στη διαδικασία Fast Track η διασύνδεση με υποβρύχιο καλώδιο (1.005 αιολικών MW) της Κρήτης με τη Νεάπολη Λακωνίας, σύμφωνα με απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 1787Β’/06-06-2012).
 •     Σχεδιάζεται η διασύνδεση Πελοποννήσου – Κρήτης με υποβρύχιο αγωγό φυσικού αερίου.
 •     Έχει κατατεθεί αίτηση από ιδιώτη επενδυτή για κατασκευή εργοστασίου βιομάζας για καύση απορριμμάτων, στην περιοχή της Σκάλας του Δήμου Ευρώτα.

Δεδομένου ότι :

 •     Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι αναγκαία προϋπόθεση, ώστε κάθε γενιά να παραλαμβάνει από την προηγούμενη το ίδιο κεφάλαιο φυσικών πόρων.
 •     Η λογική χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), με βάση τις δεσμεύσεις της χώρας μας είναι εφικτή κατά το μερίδιο, όμως, που αναλογεί και στο Νομό Λακωνίας.
 •     Η αλόγιστη, όμως χρήση των Α.Π.Ε. στη Λακωνία, χωρίς τη γνώση και σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, όχι μόνο δεν συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη, αλλά μεταλλάσσει τη φυσιογνωμία του Νομού από περιοχή αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης, με μοναδικό φυσικό κάλλος, επτά περιοχές Natura και με μνημεία ασύγκριτης πολιτιστικής αξίας, σε περιοχή βιομηχανική, με άμεσους κινδύνους τόσο για το σπάνιο οικοσύστημα του Νομού όσο και για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών του δυνατοτήτων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

1.- Ποιος είναι ο γενικός ενεργειακός σχεδιασμός για το Νομό Λακωνίας ;

2.- Διενεργήθηκε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η άποψη της τοπικής κοινωνίας αλλά και των παραγωγικών δυνάμεων της Λακωνίας και σε θετική περίπτωση ποια ήταν τα αποτελέσματά της ;

3.- Ποια συγκεκριμένα έργα, που αφορούν την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και τη μεταφορά της, αιτούνται άδειας, αδειοδοτήθηκαν ή και υλοποιούνται στη Λακωνία, πού ακριβώς έχουν χωροθετηθεί και σε ποιο στάδιο εξέλιξης βρίσκεται κάθε ένα από αυτά ;

4.- Ειδικά όσον αφορά τα έργα που αναφέρονται στην ερώτησή μου και σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η σχετική πληροφόρηση, σε ποιο στάδιο εξέλιξης βρίσκεται κάθε ένα από αυτά ;

5.- Έχουν ληφθεί υπόψη οι περιορισμοί που θέτει η σχετική νομοθεσία {Ν. 3937/2011 «Διατήρηση βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄60/2011) και ΚΥΑ 49828/2008 «Ειδικό Χωροταξικό Α.Π.Ε.» (ΦΕΚ Β΄2464/2008)}, ως προς την εγκατάσταση Α.Π.Ε. και γενικά τη διενέργεια δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές π.χ. Natura 2000, nature reserves ;

6.- Ειδικότερα, σε ποια ακριβώς απόσταση, από τις περιοχές «ασύμβατης χρήσης» της Λακωνίας, χωροθετούνται τα προβλεπόμενα ή και υλοποιούμενα έργα, που αφορούν την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και τη μεταφορά της ;

7.- Ποιο είναι το ύψος των επιδοτήσεων, που προέρχονται είτε από εθνικούς πόρους είτε από πόρους της Ε.Ε. και αφορούν το σύνολο των Βιομηχανικών Α.Π.Ε. (Β.Α.Π.Ε.) στη Λακωνία, τόσο αυτών που έχουν κατασκευαστεί όσο και αυτών που έχουν αδειοδοτηθεί και βρίσκονται σε φάση αρχικής υλοποίησης ;

8.- Πόσα χιλιόμετρα δρόμων πρέπει να διανοιχθούν ή να διαπλατυνθούν και ποιου μεγέθους εκβραχισμοί πρέπει να πραγματοποιηθούν, για να εξυπηρετηθούν οι υπό αδειοδότηση Β.Α.Π.Ε. στη Λακωνία ;

9.- Με την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου ενεργειακού σχεδιασμού στη Λακωνία, πόσες θερμοηλεκτρικές μονάδες θα κλείσουν αλλά και πόσες νέες θα δημιουργηθούν, δεδομένου ότι οι Β.Α.Π.Ε. δεν είναι πηγή συνεχόμενης παραγόμενης ενέργειας και συνεπώς χρειάζονται την υποστήριξη θερμικών μονάδων ;

10.- Έχουν εκπονηθεί οικονομοτεχνικές μελέτες όλων των δημοσίων έργων που απαιτούνται για τη μεταφορά του παραγόμενου από τις Β.Α.Π.Ε. ρεύματος, ούτως ώστε να μπορεί να υπολογιστεί το τελικό κόστος του παραγόμενου ρεύματος (€/kwh) και σε θετική περίπτωση, ποιο είναι το κόστος αυτό ;

11.- Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς σε άλλες χώρες της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από τις Β.ΑΠΕ της Λακωνίας;

Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920