Zoom

Ανάγκη άμεσης διευθέτησης ζητημάτων που αφορούν τη μεταφορά θέσεων εισαγωγής φοιτητών

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
23/05/2014

Όπως έχει οριστεί νομοθετικά, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, οι επιτυχόντες σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ορφανοί από έναν ή και τους δύο γονείς, πολύδυμα τέκνα  κλπ) δικαιούνται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (άρθρο 53 του νόμου 4264/2014).

Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων καθορίζονται τόσο η αντιστοιχία των Σχολών και των Τμημάτων όσο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τη διαδικασία μεταφοράς των θέσεων εισαγωγής.

Ορίζεται, επίσης, ότι οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους προς τα Τμήματα υποδοχής, τα οποία και αποφασίζουν για τη μεταφορά των θέσεων.

Δεν διευκρινίζεται, όμως, ο τρόπος με τον οποίο διευθετούνται τα ζητήματα που προκύπτουν στις περιπτώσεις, που οι αιτήσεις των δικαιούχων που υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής, είναι περισσότερες από τον αριθμό των φοιτητών που μπορεί να δεχθεί το οικείο Τμήμα. Ούτε βεβαίως είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι με την απόφαση που εκδίδει το Τμήμα υποδοχής, επί της αίτησης κάθε δικαιούχου, μπορεί να αξιολογείται και να ιεραρχείται η προτεραιότητα των αιτούντων. Πρώτον γιατί αφού ο νόμος δεν θέτει κατά προτεραιότητα τις κατηγορίες των δικαιούχων, τότε σίγουρα δεν μπορεί να το πράξει η απόφαση του Τμήματος υποδοχής και δεύτερον γιατί με αυτόν τον τρόπο παραβιάζεται η συνταγματική αρχή του ενιαίου τρόπου αντιμετώπισης των όμοιων περιπτώσεων.

Ένα επιπρόσθετο ζήτημα που έχει ανακύψει είναι το πρόβλημα των υποψηφίων που είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις το 2012 και το 2013 και επιχειρούν να εισέλθουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 52 του ίδιου Νόμου.

Συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις αυτές, ορίζεται ρητά ότι: «Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2012. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού των εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους του έτους 2012 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2013 σε ποσοστό 60%» (άρθρο 52 παρ. 1 Ν. 4264/2014).

Στον ίδιο νόμο, όμως, ορίζεται ότι οι διατάξεις περί μεταφοράς θέσεων εισαγωγής εφαρμόζονται «στους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013-2014 και εντεύθεν» (παρ. 6 άρθρου 53 Ν. 4264/2014).

Προκύπτει, συνεπώς, το ζήτημα αν οι υποψήφιοι του 2012 και του 2013, δικαιούνται –σε περίπτωση βεβαίως που εισέλθουν στην Γ’θμια Εκπαίδευση με τη διαδικασία του 10%- να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους σε άλλη Σχολή ή Τμήμα, όπως οι δικαιούχοι που έλαβαν μέρος για πρώτη φορά στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

Σημειωτέον ότι έχουν προσφάτως περιέλθει σε γνώση μου πολλές τέτοιες περιπτώσεις, για τις οποίες δεν έχει διευκρινιστεί τι πρόκειται να ισχύσει, με αποτέλεσμα τόσο οι υποψήφιοι όσο και οι οικογένειές τους να βρίσκονται σε προφανέστατη σύγχυση και αναστάτωση.

Η κατάσταση της αγωνίας αυτής επιδεινώνεται, αν αναλογιστεί κανείς ότι για τη σημαντική πλειονότητα των υποψηφίων που δικαιούνται μεταφορά θέσης, η φοίτηση σε άλλον τόπο από αυτόν της κατοικίας τους είναι έως και απαγορευτική.

Σημειωτέον ότι ο επείγων χαρακτήρας της ανάγκης διευθέτησης των ζητημάτων αυτών είναι καταφανής, δεδομένης της επικείμενης έναρξης της προθεσμίας συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.- Πώς προτίθεται να διευθετήσει άμεσα τα ζητήματα που θα προκύψουν στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι αιτήσεις που υποβληθούν στα Τμήματα υποδοχής θα είναι περισσότερες από τον αριθμό των φοιτητών και σπουδαστών που μπορεί να δεχθεί το οικείο Τμήμα;

2.- Πώς προτίθεται να επιλύσει το ζήτημα της δυνατότητας μεταφοράς των θέσεων εισαγωγής των υποψήφιων του 2012 και του 2013, που θα εισέλθουν στην Γ’θμια Εκπαίδευση μέσω της διαδικασίας του άρθρου 52 του Ν. 4264/2014;

3.- Με ποια διαδικασία θα καθοριστούν οι όροι και τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα προσδιορίζεται ο αριθμός των θέσεων των φοιτητών και σπουδαστών που μπορεί να δεχθεί κάθε Σχολή και Τμήμα της Γ’θμιας Εκπαίδευσης;

4.- Έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες από το άρθρο 53 του Ν. 4264/2014 Υπουργικές Αποφάσεις; Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί, εν όψει του επείγοντος χαρακτήρα του ζητήματος;

 

            Αθήνα, 23 Ιουνίου 2014

            Η ερωτώσα Βουλευτής

 

            Φεβρωνία Πατριανάκου

Μέσο-Μέρος: 
Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920