Zoom

Ολοκλήρωση της Μελέτης Βελτίωσης της Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου και ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
12/02/2014

Η βελτίωση της Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου συνιστά έργο πνοής για τη Λακωνία, δεδομένου ότι ο υφιστάμενος οδικός άξονας, ο οποίος μακράν απέχει από το να χαρακτηριστεί ως «εθνικός», είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, κακοσυντηρημένος και αποτελεί αντιαναπτυξιακό παράγοντα για την οικονομία του Νομού.

Παράλληλα, πρόκειται για κομβικής σημασίας έργο, δεδομένου ότι αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού οδικού άξονα Ε65, ο οποίος εκτείνεται από το Ystad της Σουηδίας μέχρι το Γύθειο (Ν.1785/1988 «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις κύριες διεθνείς οδικές αρτηρίες»).

Σημειωτέον ότι στο λιμάνι του Γυθείου, που αποτελεί μέρος της λειτουργίας των Διευρωπαϊκών Θαλάσσιων Μεταφορών και θαλάσσια πύλη εισόδου στην Πελοπόννησο, συνεχίζονται οι κατασκευαστικές εργασίες.

Παρά ταύτα, το ξεκίνημα της προγραμματικής περιόδου του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 βρίσκει ακόμα το έργο στη φάση της μελέτης του, η οποία μάλιστα δεν έχει καν ολοκληρωθεί, ενώ συμπληρώνεται πενταετία από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Συγκεκριμένα, στις 25-02-2009 υπεγράφη η σύμβαση «Μελέτη Βελτίωσης της Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου (κατά τμήματα)», συνολικής δαπάνης 1,57 εκ. ευρώ και με συνολική προθεσμία περαίωσης μέχρι τις 25-04-2010, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα.

Τον Δεκέμβριο 2012 ο αρμόδιος (τότε) Αν. Υπουργός κ. Σταύρος Καλογιάννης, απαντώντας σε σχετική ερώτησή μου (4209/21-11-2012), είχε επισημάνει ότι είχαν εγκριθεί οι μελέτες του 1ου σταδίου, ενώ είχαν εκπονηθεί και υποβληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας του Υπουργείου (Δ.Μ.Ε.Ο.) οι μελέτες του 2ου σταδίου. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), είχε αποσταλεί στις 20-03-2012 στην οικεία Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, η οποία απαιτείται για την έγκριση των λοιπών υποβληθεισών μελετών και την περαιτέρω προώθηση της μελέτης. Η σύμβαση δε, εκτιμάτο, κατά το χρόνο της απάντησης, ότι θα ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι του 2013 (αρ. πρωτ. 212/14-12-2012 απαντητικό έγγραφο).

Με τη Δ.Μ.Ε.Ο./οικ/3279/22-08-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών & Δικτύων, με την οποία δόθηκε η 4η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της Μελέτης, αναγνωρίστηκε ότι υπήρξε σημαντική καθυστέρηση, που είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου μέχρι και την 25η-06-2013 και ορίστηκε νέα προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης μέχρι την 25η-06-2014.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.- Σε ποιο συγκεκριμένο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται η σύμβαση «Μελέτη Βελτίωσης της Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου (κατά τμήματα)» και ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της, εν όψει της προγραμματικής περιόδου του νέου ΕΣΠΑ;

2.- Έχουν εκδοθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι, λαμβανομένου μάλιστα υπ’ όψιν ότι, λόγω της μη έκδοσής τους, δεν ολοκληρώθηκε το συμβατικό αντικείμενο μέχρι και την 25η-06-2013, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της 4ης παράτασης; Σε περίπτωση που δεν έχουν ακόμα εκδοθεί, ποιοι είναι οι λόγοι καθυστέρησης και ποιο το ακριβές χρονοδιάγραμμα έκδοσής τους, ώστε η μελέτη να έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί μέχρι 25-06-2014;

3.- Είναι ώριμη η μελέτη, ώστε να ενταχθεί το έργο στο νέο Ε.Σ.Π.Α., ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ένταξής του και ποιος ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του; Σε περίπτωση που το έργο δεν είναι ακόμα ώριμο (λόγω π.χ. μη έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων), ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθενται να λάβουν, ώστε να περαιωθεί η χρονίζουσα διαδικασία ολοκλήρωσης της μελέτης και να ενταχθεί έγκαιρα το έργο στο νέο Ε.Σ.Π.Α.;

4.- Ποιοι είναι οι λόγοι των συγκεκριμένων καθυστερήσεων, οι οποίες επισημαίνονται στην ως άνω Δ.Μ.Ε.Ο./οικ/3279/22-08-2013 απόφαση;

5.- Ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις (παραλλαγές) της χάραξης που διερευνήθηκαν, κατά το 1ο στάδιο, ποιες προτάσεις υποβλήθηκαν και ποια είναι τελικά η χάραξη που έχει επιλεγεί;

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014

Η ερωτώσα Βουλευτής

 

Φεβρωνία Πατριανάκου

 

Η απαντηση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η απαντηση του Υπουργείου Υποδομων, Μεταφορών και Δικτύων.

Μέσο-Μέρος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920