Zoom

Αντιμετώπιση της χαμηλής διαδικτυακής πρόσβασης στη Λακωνία

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
24/01/2014

Η επέκταση αλλά και η αναβάθμιση της διαδικτυακής υποδομής αποτελεί κοινωνική και οικονομική επιταγή, ενώ η υλοποίηση της καθολικής διαδικτυακής πρόσβασης, για κάθε περιοχή της χώρας, συνεπάγεται άμεσα αναπτυξιακά οφέλη.

Στη Λακωνία η διαδικτυακή πρόσβαση είναι χαμηλή. Σημαντικός αριθμός περιοχών είναι αποκλεισμένες από τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, με ό,τι συνεπάγεται η τεχνολογική αυτή απομόνωση για την πρόσβαση σε δίκτυα πληροφοριών, την ενεργοποίηση και την ενίσχυση της επιχειρηματικής και τουριστικής δραστηριότητας, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας, την προώθηση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, προκαλείται απομονωτισμός της νεολαίας, με αποτέλεσμα οι νέοι άνθρωποι να μην τυγχάνουν ίσων ευκαιριών, αλλά επιπρόσθετα να στερούνται και ενός εκπαιδευτικού εργαλείου. Άνθρωποι κάθε ηλικίας και κυρίως οι νεότεροι στερούνται της πρόσβασης σε ένα βασικό εργαλείο πληροφόρησης, με συνέπεια την ελλιπή ενημέρωσή τους και την αίσθηση απομονωτισμού και παραμέλησης από πλευράς Πολιτείας.

Όπως έχω επανειλημμένως τονίσει στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η χαμηλή διαδικτυακή πρόσβαση στη Λακωνία έχει ως επιπλέον συνέπεια, στις περιπτώσεις που καταργούνται δημόσιες δομές, να μην είναι δυνατόν να υποκατασταθούν οι παρεχόμενες από αυτές συμβατικές υπηρεσίες από αντίστοιχες διαδικτυακές.

Στις 21 Νοεμβρίου 2013 ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η προκήρυξη του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών»  («RURAL BROADBAND»).

Το έργο αφορά, σύμφωνα με το Τεύχος Διακήρυξης του Διαγωνισμού, στην εγκατάσταση και λειτουργία ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής σε 5.085 οικισμούς (οικιστικά διαμερίσματα), που αντιστοιχούν περίπου στο 40% της Ελληνικής Επικράτειας, σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κάλυψη και τον αριθμό χωριών. Στις περιοχές αυτές μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν υποδομές ούτε για βασική ευρυζωνική σύνδεση. Με το έργο αυτό, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της προκήρυξής του, η ελληνική πολιτεία θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα παροχής γρήγορου internet σε χαμηλές τιμές στις αγροτικές περιοχές της χώρας, αλλάζοντας ουσιαστικά την πραγματικότητα που βιώνει σήμερα η ελληνική περιφέρεια στον τομέα αυτό.

Σύμφωνα με το Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού του εν λόγω έργου, οι περιοχές παρέμβασης πρέπει να καλύπτουν αθροιστικά τα εξής χαρακτηριστικά: α) να αποτελούν κυρίως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνέχεια του πλαισίου εφαρμογής των ΟΠΑΑΧ (περιοχές στις οποίες εφαρμόζονται τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου) της Γ προγραμματικής περιόδου (αγροτικές περιοχές) και β) να αποτελούν περιοχές στις οποίες δεν παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν σχέδια από ιδιώτες επενδυτές να αναπτύξουν κατάλληλη υποδομή για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στο εγγύς μέλλον (λευκές περιοχές).           Στο σχετικό πίνακα των περιοχών που αφορά το έργο, σε επίπεδο δημοτικών διαμερισμάτων, περιλαμβάνονται 239 περιοχές της Λακωνίας.

Στις 31-12-2012, ο τότε Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που είχα καταθέσει στη Βουλή, επεσήμανε ότι το εν λόγω έργο ανέμενε ήδη την τελική έγκριση για δημοπράτηση (αρ. πρωτ. ΤΚΕ/Φ.2/68/31-12-2012 απαντητικό έγγραφο).

Δεδομένης της αναγκαιότητας να αρθεί η ευρυζωνική απομόνωση όλων των λευκών περιοχών και να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα, ώστε να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για όλους,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.-  Ποια είναι τα αναλυτικά στοιχεία για την πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες στη Λακωνία, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο σύνολο της χώρας; Ειδικότερα, ποιες είναι, κατά τις ως άνω διακρίσεις, οι λευκές, οι γκρίζες περιοχές και οι περιοχές πλήρους πρόσβασης;

 

2.- Ποια θέση κατέχει η Ελλάδα, ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., τόσο σε σχέση με τη συνολική πληθυσμιακή ευρυζωνική πληθυσμιακή κάλυψη όσο και σε σχέση με την πληθυσμιακή ευρυζωνική κάλυψη στις αγροτικές και νησιωτικές περιοχές;

 

3.- Πότε εντάχθηκε το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών»;

 

4.- Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι ήδη από τα τέλη Δεκεμβρίου 2012, αναμενόταν η τελική έγκριση για δημοπράτηση του εν λόγω έργου και δεδομένης της σημασίας του, πού οφείλονται οι καθυστερήσεις στην προκήρυξή του;

 

5.- Περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο έργο όλες οι ΟΠΑΑΧ λευκές περιοχές που καλύπτουν αθροιστικά τα κριτήρια που ορίζονται στο Τεύχος Διακήρυξης ή μέρος αυτών; Στη δεύτερη περίπτωση, με ποια κριτήρια δεν συμπεριελήφθησαν κάποιες περιοχές ΟΠΑΑΧ;

 

6.- Ειδικότερα, οι περιοχές της Λακωνίας, που περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα του έργου, καλύπτουν το σύνολο των ΟΠΑΑΧ λευκών περιοχών του Νομού και σε αντίθετη περίπτωση, για ποιο λόγο δεν έχουν συμπεριληφθεί όλες οι εν λόγω περιοχές και τι προβλέπεται για αυτές που τυχόν εξαιρέθηκαν;

7.- Δεδομένου ότι τόσο στη Λακωνία, όσο και στο σύνολο της Επικράτειας, υπάρχουν λευκές περιοχές, οι οποίες όμως δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά των αγροτικών περιοχών, όπως αυτές ορίζονται στο εν λόγω έργο, υπάρχει σχεδιασμός για την ένταξή τους στις ευρυζωνικές υπηρεσίες;

8.- Ποιες συνδυαστικές ενημερωτικές δράσεις προβλέπονται, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο χαμηλός δείκτης εξοικείωσης με τις ευρυζωνικές υπηρεσίες των πολιτών που κατοικούν σε λευκές περιοχές, ώστε να καταστεί αποτελεσματική η εφαρμογή του εν λόγω Έργου;

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2014

Η ερωτώσα Βουλευτής

 

Φεβρωνία Πατριανάκου

Η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η απάντηση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Η απάντηση του Υπουργείου Διοικητικης Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Μέσο-Μέρος: 
Περίοδος: 
Είδος: 
Δήμος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920