Zoom

Εφαρμογή των κανόνων τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων και επέκταση των ειδικών εμπορικών προτύπων των οπωρολαχανικών και σε άλλα βασικά αγροτικά προϊόντα

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
23/04/2013

Α.- Η τήρηση των κανόνων εμπορίας και συγκεκριμένα της τυποποίησης, συσκευασίας και σήμανσης των αγροτικών προϊόντων εξασφαλίζει την διαλογή και ταξινόμησή τους με βάση τα εμπορικά και ποιοτικά τους κριτήρια και κατοχυρώνει την αναγραφή των εμπορικών χαρακτηριστικών τους και των λοιπών υποχρεωτικών ενδείξεων και επισημάνσεων, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στη θεσμοθετημένη προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές πληροφορίες.

Με τον τρόπο αυτό, αξιοποιείται το σαφές συγκριτικό πλεονέκτημα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων λόγω των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών και ενισχύεται η ανταγωνιστικότητά τους, με συνακόλουθες συνέπειες στην τόνωση της εγχώριας διακίνησής τους και στην εξαγωγική τους δυναμική και μάλιστα ενόσω τόσο η ελληνική όσο και η ευρωπαϊκή αγορά κατακλύζονται από αντίστοιχα προϊόντα τρίτων χωρών, σημαντικά κατώτερης ποιοτικής αξίας.

Η δε εισαγωγή και διακίνηση τέτοιων προϊόντων στις χώρες της Ε.Ε. συνεχώς αυξάνεται, κυρίως από τις τρίτες χώρες, λόγω των συμφωνιών της Ε.Ε., υφιστάμενων ή επικείμενων, για δημιουργία ζωνών ελεύθερων συναλλαγών.

Ενώ, όμως, η εφαρμογή των κανόνων αυτών εμπορίας παράγει αυτά τα οφέλη, η τήρησή τους από τους υπόχρεους όχι μόνο δεν θεωρείται δεδομένη, αλλά συχνά παραβιάζεται.

Συγκεκριμένα, κατά παράβαση τόσο της εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής σχετικής νομοθεσίας, διακινούνται αγροτικά προϊόντα χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαδικασία τυποποίησής τους, σε μορφή «χύδην», σε παραγωγικές κλούβες, χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, καθώς και σε πρόσμιξη με άλλα ομοειδή προϊόντα διαφορετικής προέλευσης ή/και χαμηλότερης ποιότητας.

Φέρονται δε οι παραβάτες αυτοί να χρησιμοποιούν διάφορα τεχνάσματα, προκειμένου να διαφύγουν των Αρχών, όπως π.χ. να διακινούν από τα σημεία εξόδου της χώρας αγροτικά προϊόντα σε μορφή χύδην με παραστατικά αλλοδαπών εταιρειών ή να επαναχρησιμοποιούν τις συσκευασίες μίας χρήσης των αγροτικών προϊόντων.

Κρίνεται, συνεπώς, επιβεβλημένη τόσο η αυστηροποίηση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά τους κανόνες εμπορίας όσο και η εντατικοποίηση και επέκταση των σχετικών ελέγχων.

Β.- Σε εφαρμογή του άρθρου 113, περί προτύπων εμπορίας, του Κανονισμού ΕΚ1234/2007 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδόθηκε ο Εκτελεστικός Κανονισμός ΕΕ543/2011 της Επιτροπής, με τον οποίο διευκρινίστηκαν τα λεπτομερή χαρακτηριστικά των γενικών προδιαγραφών εμπορίας των οπωροκηπευτικών, αλλά και καθιερώθηκαν ειδικές προδιαγραφές εμπορίας μόνο για 10 κατηγορίες οπωροκηπευτικών (μήλα, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, μαρούλια και αντίδια, ροδάκινα, αχλάδια, φράουλες, γλυκοπιπεριές, επιτραπέζια σταφύλια και ντομάτες), ενώ ορίστηκε ότι τα οπωροκηπευτικά που δεν καλύπτονται από ειδικές προδιαγραφές εμπορίας πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες γενικές προδιαγραφές.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στον Κανονισμό ΕΚ2200/1996 του Συμβουλίου, σχετικά με την Κοινή Οργάνωση των Αγορών (Κ.Ο.Α.) των οπωροκηπευτικών, τα αντίστοιχα προϊόντα που υπόκειντο σε πρότυπα ήταν 37.

Τα γενικά εμπορικά πρότυπα περιορίζονται στον ορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας των οπωροκηπευτικών, όπως π.χ. να μην έχουν προσβληθεί από σήψη, να είναι ακέραια και απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη, οσμή και γεύση.

Αντίθετα, τα ειδικά εμπορικά πρότυπα περιλαμβάνουν όλες τις απαιτήσεις των γενικών και επιπλέον: ειδικές απαιτήσεις ωρίμανσης, ελάχιστο μέγεθος (διάμετρος) ή βάρος, όρους συσκευασίας και ομοιογένεια του περιεχομένου της, καθώς και υποχρεωτικές ενδείξεις σχετικές με τη φύση και την ποικιλία του προϊόντος και τα εμπορικά του χαρακτηριστικά.

Όπως καθίσταται προφανές, πληθώρα οπωροκηπευτικών προϊόντων από χώρες της Ε.Ε. καλύπτουν τις γενικές προδιαγραφές εμπορίας, οι οποίες κατ’ ουσία αποκλείουν μόνο τα οφθαλμοφανώς ακατάλληλα προϊόντα, ενώ αντίθετα τα προϊόντα που μπορούν να καλύψουν τις ειδικές προδιαγραφές εμπορίας, στα οποία σαφώς συγκαταλέγονται και τα ελληνικά, είναι, λόγω της απαιτητικότητας και αυστηρότητάς τους, αισθητώς περιορισμένα.

Κρίνεται, συνεπώς, επιβεβλημένη η επέκταση των ειδικών εμπορικών προτύπων και σε επιπλέον σημαντικές κατηγορίες ελληνικών οπωρολαχανικών, οι οποίες καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος της ελληνικής παραγωγής και του όγκου των εξαγωγών της χώρας όπως π.χ. πεπόνια, καρπούζια, πατάτες, κρεμμύδια, κεράσια και βερύκοκα.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.- Τι είδους έλεγχοι διενεργούνται για την τήρηση των κανόνων εμπορίας και συγκεκριμένα τυποποίησης, συσκευασίας και σήμανσης των αγροτικών προϊόντων και ποια είναι τα αποτελέσματά τους;

2.- Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθενται να λάβουν, προκειμένου να εντατικοποιηθούν και επεκταθούν οι έλεγχοι αυτοί;

3.- Ποιοι ειδικότεροι έλεγχοι διενεργούνται, προκειμένου να μην γίνεται παράνομη επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών των αγροτικών προϊόντων και ποια είναι τα αποτελέσματά τους;

4.- Με ποιους τρόπους αποτρέπεται από τις Τελωνειακές Αρχές η παράνομη έξοδος από τη χώρα ελληνικών αγροτικών προϊόντων σε μορφή χύδην, η οποία πραγματοποιείται συνήθως μέσω παραστατικών αλλοδαπών εταιρειών και ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών;

5.- Ποια είναι η πορεία προώθησης της εφαρμογής νέων Κανόνων Διακίνησης Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.);  

6.- Ποια συγκεκριμένα μέτρα αυστηροποίησης των κανόνων εμπορίας προτίθενται να λάβουν;

7.- Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έχουν ήδη λάβει, ποιες προτίθενται να λάβουν και ποιες προτάσεις έχουν καταθέσει, προκειμένου να καθιερωθούν, σε επίπεδο Ε.Ε., τα ειδικά εμπορικά πρότυπα και σε επιπλέον οπωρολαχανικά, πλην των ήδη προβλεπόμενων και συγκεκριμένα σε πεπόνια, καρπούζια, πατάτες, κρεμμύδια, κεράσια, αγγούρια και βερύκοκα;

8.- Ποιο είναι το ποσοστό των εισαγόμενων στη χώρα μας προαναφερόμενων οπωρολαχανικών, επί του συνόλου των παραγόμενων και διακινούμενων στη χώρα αντίστοιχων προϊόντων και ποια είναι τα συγκριτικά στοιχεία για τους ρυθμούς αύξησης της εισαγωγής τέτοιων προϊόντων;

Αθήνα, 23 Απριλίου 2013

Η ερωτώσα Βουλευτής

 

Φεβρωνία Πατριανάκου

 

Η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Μέσο-Μέρος: 
Περίοδος: 
Είδος: 
Δήμος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920