Zoom

Άμεση αποπεράτωση της Φοιτητικής Εστίας Σπάρτης

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
16/06/2013

Το έργο της ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού και αναδιαρρύθμισης του κτιρίου της Μαθητικής Εστίας Σπάρτης είχε ενταχθεί ήδη από το 2005 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μετά πάροδο όμως 8ετίας δεν έχει ακόμα αποπερατωθεί.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το κτίριο αυτό του πρώην Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) και ήδη Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΒΙ.ΔΙ.Μ.), θα μετατραπεί σε φοιτητική – σπουδαστική εστία, με δυνατότητα στέγασης 210 φοιτητών και σπουδαστών και σίτισης άνω των 600 ατόμων, ενώ θα περιλαμβάνει βιβλιοθήκη αλλά και αμφιθέατρο πολλαπλών χρήσεων.

Το Ι.ΝΕ.ΒΙ.ΔΙ.Μ. έχει ολοκληρώσει την πρώτη φάση εργασιών, που περιλαμβάνει καθαιρέσεις και ενίσχυση-αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα αντισεισμικό κανονισμό.       Έχει επίσης εκπονήσει, από το 2009, μελέτη με προϋπολογισμό του έργου 8 εκ. € για την ολοκλήρωση του κτιρίου και τη μετατροπή του σε σύγχρονη πιλοτική φοιτητική-σπουδαστική εστία.

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες, έπρεπε, σύμφωνα με το Ι.ΝΕ.ΒΙ.ΔΙ.Μ., να διασφαλιστεί η αναγκαιότητά του. Στο πλαίσιο αυτό είχε ζητηθεί η συνεργασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του ΤΕΙ Καλαμάτας σχετικά με τη βιώσιμη λειτουργία των τμημάτων και σχολών τους.

Σε εφαρμογή του Σχεδίου «Αθηνά» υπεγράφη το υπ’ αριθμόν 70/27-05-2013 Προεδρικό Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 119Α’ στις 28-05-2013, σύμφωνα με το οποίο τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που λειτουργούν στη Σπάρτη συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους.

Στο υπ’ αριθμόν 91/04-06-2013 Προεδρικό Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 131Α’ στις 05-06-2013, περιέχονται οι Σχολές και τα Τμήματα του πρώην ΤΕΙ Καλαμάτας και ήδη ΤΕΙ Πελοποννήσου που καταργούνται, συγχωνεύονται ή μετονομάζονται, πάλι σε εφαρμογή του Σχεδίου «Αθηνά». Στο άρθρο 4 αυτού προβλέπεται ότι το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Παραρτήματος Σπάρτης του ΤΕΙ Καλαμάτας με έδρα τη Σπάρτη μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Πελοποννήσου με έδρα τη Σπάρτη. Στο άρθρο 3 δε του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος ορίζεται ότι ιδρύεται Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Πελοποννήσου με έδρα τη Σπάρτη.

Ο κ. Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναγνωρίζοντας την ιστορικότητα της Σπάρτης, την ευεργεσία των ομογενών δωρητών, τη βιωσιμότητα των Tμημάτων, την κτιριακή επάρκεια, τη δυνατότητα λειτουργίας πανεπιστημιακού campus, την ομοθυμία των θεσμικών παραγόντων και τη βούληση των πολιτών της Λακωνίας για ενίσχυση και στήριξη της πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, όχι μόνο κατοχύρωσε τη βιωσιμότητα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του ΤΕΙ Πελοποννήσου που λειτουργούν στη Σπάρτη, αλλά επιπλέον προέβη και στην ίδρυση και Σχολής ΤΕΙ με έδρα τη Σπάρτη, δεδομένα που καθιστούν άμεση την ανάγκη αποπεράτωσης του έργου της Φοιτητικής Εστίας της πόλης.

Δεν νοείται άλλωστε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα να καλούνται να καλύψουν τα έξοδα φοίτησης των παιδιών τους και μάλιστα υπό δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες και να υποκαθιστούν το κοινωνικό κράτος στη μέριμνα στέγασης των φοιτητών και των σπουδαστών.

            Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.-  Προτίθενται να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση του έργου της αναδιαρρύθμισης και μετατροπής του κτιρίου της Μαθητικής Εστίας, ώστε να στεγαστεί και να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό η Φοιτητική Εστία Σπάρτης;

2.- Ειδικότερα, ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων της μελέτης του έργου, τη χρηματοδότησή του, τη δημοπράτησή του, καθώς και για τη συνολική αποπεράτωση των εργασιών του;

            Αθήνα, 13 Ιουνίου 2013

            Η ερωτώσα Βουλευτής

 

            Φεβρωνία Πατριανάκου

Μέσο-Μέρος: 
Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920