Zoom

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
10/12/2009

Κυρία Υπουργέ,

σας εύχομαι καλή επιτυχία στον καίριο τομέα της αγροτικής ανάπτυξης τον οποίο αναλάβατε. Ο νομός Λακωνίας είναι ένας νομός ο οποίος στηρίζεται κατά κύριο λόγο στα αγροτικά εισοδήματα και επιθυμεί αγροτική πολιτική καινοτόμα, αναπτυξιακή, οικολογική και εξωστρεφή. Ταυτόχρονα όμως επιθυμεί και την Πολιτεία αρωγό και συμπαραστάτη του όταν πλήττεται καίρια η αγροτική του παραγωγή.

Με την παρούσα θέλω να σας γνωρίσω ότι οι ελαιοπαραγωγοί του Ν. Λακωνίας έχουν πληγεί σημαντικά από τις συνέπειες των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

            Οι ισχυροί άνεμοι και οι συνεχείς βροχοπτώσεις που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και φθινοπώρου προκάλεσαν σημαντική καρπόπτωση. Η υψηλή υγρασία που ακολούθησε ευνόησε την ανάπτυξη εντομολογικών και μυκητολογικών εχθρών της ελιάς με αποτέλεσμα περαιτέρω καρπόπτωση και υποβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου.

            Σύμφωνα με το υπΆ αριθμ. 13812/3-11-2009 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (το οποίο και σας επισυνάπτω), που αποτελεί απάντηση σε σχετικό ερώτημα που απέστειλα στις 21/10/09 στην υπηρεσία, αναγνωρίζεται ρητά ότι:

  • Οι πληθυσμοί του δάκου που εμφανίστηκαν στο Νομό μας είναι από τους υψηλότερους σε σχέση με τα περασμένα έτη
  • Υψηλή υγρασία, συνεχείς βροχοπτώσεις είναι η αιτία ανάπτυξης εντομολογικών εχθρών της ελιάς και μυκητολογικών προσβολών
  • Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν απροσδιόριστο ποσοστό καρπόπτωσης.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απάντησης απευθύνθηκα στις 25-11-2009 στον ΕΛΓΑ/ Π. Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ προκειμένου να μου γνωρίσουν τις διαδικασίες που έχουν κινηθεί για την καταγραφή των ζημιών τις οποίες έχουν υποστεί οι ελαιοπαραγωγοί του Νομού.

Ο ΕΛΓΑ σε απαντητικό του έγγραφο με Α.Π. 7753/1-12-2009 (το οποίο επίσης σας επισυνάπτω) επικαλείται τον Ν.1790/1988 για την μη ενεργοποίηση διαδικασίας καταγραφής ζημιών και περαιτέρω δρομολόγησης αποζημιώσεων. Ο Ν. 1790/1988 στο άρθρο 3 παρ. 1θ προβλέπει στους ασφαλιζόμενους κινδύνους ότι υπάγονται «οι επιφυτείες και οι καταστροφικού χαρακτήρα εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές των καλλιεργειών». Στην παρ.3 άρθρ.7 του μεταγενέστερου Ν. 2945/2001 και άρθρο 38 Ν.3734/2009, ορίζεται ότι με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και οι όροι ασφάλισης των ασφαλιστικών αντικειμένων και κινδύνων των άρθρων 3 και 3α του Ν. 1790/1988, που δεν ασφαλίζονται άμεσα, γιατί δεν συμπεριλαμβάνονταν στον κανονισμό ασφάλισης του ΕΛΓΑ κατά την έναρξη ισχύος των ως άνω Νόμων. Κατά συνέπεια είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να λάβετε αποφάσεις με τις οποίες να καθορίζεται το ύψος της δαπάνης που προκαλείται και ο τρόπος κάλυψής της όπως άλλωστε ο ίδιος ο νόμος προβλέπει.

Κυρία Υπουργέ,

Κατόπιν των ανωτέρω οι ζημίες των ελαιοπαραγωγών είναι άμεσες και προκλήθηκαν από τις υπερβολικές και άκαιρες βροχοπτώσεις που συνέβαλλαν αποκλειστικά στην ανάπτυξη των εντομολογικών προσβολών, όπως και το έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης αναγνωρίζει. Ακόμη όμως και αν υπάρξουν μειοψηφικές απόψεις ότι δεν είναι άμεσες οι ζημίες, είναι στην απόλυτη διακριτική σας ευχέρεια βάσει του νόμου να αποφασίσετε την κάλυψη των σημαντικών ζημιών που έχουν υποστεί οι ελαιοπαραγωγοί από εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές. ¶λλωστε γνωρίζουμε ότι ανάλογα αιτήματα έχουν υποβληθεί στον υφυπουργό κο Καρχιμάκη από ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης και αντίστοιχα προβλήματα έχει και ο νομός Μεσσηνίας.         

Παρακαλώ να επιδείξετε πολιτική βούληση και να αντιμετωπίσετε με θετικό τρόπο το σημαντικότατο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες μας. Σας θυμίζω δε ότι ο νομός Λακωνίας είναι πυρόπληκτος.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την διάθεση συνεργασίας.

Ελπίζω ότι ως γυναίκα θα επιδείξετε ευαισθησία και διορατικότητα και τίθεμαι στη διάθεσή σας για κατ΄ ιδίαν συνάντηση προκειμένου να σας εκφράσω και προφορικά τις θέσεις μου. Η παρούσα επιστολή και τα συνημμένα έγγραφα θα δημοσιοποιηθούν και θα κοινοποιηθούν σε ενδιαφερόμενους φορείς και αρχές.

 

Με εκτίμηση,

 

 

Φεβρωνία Πατριανάκου

πρώην Βουλευτής Επικρατείας Ν.Δ.

 

Συνημμένα

1)     Το με αριθ. πρ. 7753/01-12-2009 απαντητικό έγγραφο ΕΛΓΑ / Υποκατάστημα Τρίπολης

2)     Το με αριθ. πρ. 13812/03-11-2009 απαντητικό έγγραφο Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / Ν.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ σελίδα 1 & σελίδα 2

Περίοδος: 
Είδος: 
Δήμος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920