Zoom

Εισηγήτρια στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων και άλλες διατάξεις».

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
19/12/2013

Σήμερα συζητάμε ένα από τα πιο δύσκολα νομοσχέδια, διότι καλούμαστε να νομοθετήσουμε τον τρόπο φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας, κατά τρόπο δίκαιο, αναλογικό, προοδευτικό.

Σε συνθήκες ανάπτυξης και ευμάρειας αυτή η συζήτηση θα ήταν σαφώς ευκολότερη και με μεγάλες ανοχές από πλευράς πολιτών. Σήμερα όμως, με συρρικνωμένο ΑΕΠ κατά 25%, μετά από έξη χρόνια ύφεσης, τους πολίτες υπερφορολογημένους σε σχέση με την φοροδοτική τους ικανότητα και τα πραγματικά εισοδήματα, την ανεργία να ξεπερνά το 27% και τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας εκτεθειμένους σε μεγάλους κινδύνους, αυτή η συζήτηση είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Και μάλιστα σε συνθήκες πλήρους απαξίωσης των ακινήτων λόγω έλλειψης εμπορικών πράξεων, η πολιτική φορολογίας τους πρέπει να επιτυγχάνει μεν τους δημοσιονομικούς στόχους, αλλά με δικαιότερο τρόπο.

Οι βασικές παράμετροι της Κυβέρνησης στη σύνταξη του νομοσχεδίου ήταν:

1. Να καταργηθεί το χαράτσι.

2. Να αποσυνδεθεί ο φόρος ακινήτων από το λογαριασμό της ΔΕΗ, διότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι δημόσιο και αδιαπραγμάτευτο αγαθό.

3. Να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φόρος ακίνητης περιουσίας.

4. Να διευρυνθεί η φορολογική βάση με τη φορολόγηση όλων των ακινήτων και,

5. Να προστατευτούν οι οικονομικά ασθενέστεροι και οι κατά τεκμήριο κοινωνικά ευάλωτοι συμπολίτες μας.

Με το σχέδιο νόμου που συζητάμε και το οποίο αναμορφώθηκε πλήρως από τις κοινοβουλευτικές ομάδες που στηρίζουν την κυβέρνηση πετύχαμε περισσότεροι να πληρώσουν λιγότερα.

Και κατά τρόπο δικαιότερο.

Θεσπίζουμε ένα ενιαίο φόρο, τον ΕΝΦΙΑ, ο οποίος προκύπτει ως το άθροισμα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του συμπληρωματικού φόρου επί της συνολικής ακίνητης περιουσίας.

Η φορολόγηση των κτισμάτων είναι μικρότερη απΆ ό,τι το 2013 σε όλες τις κατηγορίες και φυσικά μικρότερη από το 2012

 Από τις πιο χαμηλές τιμές ζώνης ως τις πιο ακριβές.

Με το συζητούμενο νομοσχέδιο ο φόρος μειώνεται  από 21% (στις χαμηλές ζώνες) μέχρι 4% (στις πολύ υψηλές ζώνες).

Η φορολόγηση στα αστικά οικόπεδα έχει ως βάση εκκίνησης το 1,5 τοις χιλίοις ή 0,15% και φυσικά είναι πολύ χαμηλότερη απΆ το προηγούμενο σχέδιο.

Τα καλλιεργούμενα αγροτεμάχια, φορολογούνται κατά κανόνα με 2 ευρώ το στρέμμα ή 2,2 ευρώ τα αρδευόμενα.

Αν το αγροτεμάχιο είναι «βοσκότοπος», τότε θα φορολογηθεί με μισό ευρώ το στρέμμα.

Όλα τα βοηθητικά αγροτικά κτίσματα δηλαδή στάνες, μαντριά, αποθήκες, υπόστεγα κλπ. εξαιρούνται οποιασδήποτε φορολόγησης.

Συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται για κάθε φυσικό πρόσωπο με συνολική αξία ακίνητης περιουσίας πάνω από τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και υπολογίζεται μόνο στο μέρος της συνολικής αξίας που υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες.

Στον προσδιορισμό της παραπάνω αξίας δεν συνυπολογίζεται η αξία των αγροτεμαχίων.

Για την προοδευτικότητα του φόρου εφαρμόζεται συντελεστής προοδευτικά αυξανόμενος, από 1,0 τοις χιλίοις ή 0,1% μέχρι 1,0% για τις πολύ μεγάλες περιουσίες και για το υπερβάλλον του ενός εκατομμυρίου τμήματος αυτής.

Τα περί διπλής φορολόγησης που προβάλλει η αντιπολίτευση δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.

Είναι μικρόψυχη προπαγάνδα.

Γιατί όπως προαναφέρθηκε:

Οσυμπληρωματικός φόρος υπολογίζεται μόνο στο μέρος που υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και δεν αφορά 5.450.000 φορολογούμενους, δηλαδή το 94%.

Επιπροσθέτως όσοι επιβαρύνονται με συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ:

1. είναι 280.000 φορολογούμενοι λιγότεροι απΆ όσους πλήρωναν μέχρι φέτος ΦΑΠ.

2. φορολογούνται για μικρότερο μέρος της περιουσίας τους και για το μικρότερο αυτό μέρος φορολογούνται με πολύ χαμηλότερους συντελεστές.

Για παράδειγμα:

Ένας φορολογούμενος με ακίνητη περιουσία αξίας 350.000 ¤ που το 2013 πλήρωσε ΦΑΠ 300 ευρώ, θα πληρώσει συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ 50 ευρώ. Επαναλαμβάνω, πενήντα ευρώ.

Αυτά τα 50 ευρώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης είναι ο περίφημος «διπλός φόρος» που εσείς προπαγανδίζετε.

Επίσης είναι εκτός πραγματικότητας, η κριτική που ασκείται, ότι με τον ΕΝΦΙΑ καθιστούμε, έναν έκτακτο φόρο μόνιμο.

Αφού, το 2013 μειώσαμε το ΕΕΤΗΔΕ, μετέπειτα ΕΕΤΑ κατά 15% και με το συζητούμενο νομοσχέδιο μειώνουμε και πάλι το φόρο μεσοσταθμικά γύρω στο 15%.

Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, κατέχουν κτίσματα συνολικής επιφανείας μέχρι 150 μ2, με συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια ευρώ (¤1.000) για την σύζυγο και χίλια ευρώ (¤1.000) για κάθε εξαρτώμενο μέλος, θα καταβάλουν τον ΕΝΦΙΑ με έκπτωση 50%.

Για τις τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια η έκπτωση ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

Δεν πληρώνουν δηλαδή φόρο.

Το ίδιο ισχύει-δεν επιβάλλεται δηλαδή φόρος- αν ο φορολογούμενος, η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

Με δεδομένο ότι οι διακανονισμένες οφειλές δεν θεωρούνται ληξιπρόθεσμες, να καταγραφεί ρητά στο συγκεκριμένο άρθρο.

Προτείνουμε τα αρμόδια υπουργεία με εγκύκλιό τους, να δώσουν οδηγίες στις ΔΟΥ και τα ασφαλιστικά Ταμεία για να διευκολύνουν τη ρύθμιση των χρεών όσων καλύπτονται από την συγκεκριμένη διάταξη.

Επίσης προτείνουμε κύριε Υπουργέ, να διευρύνετε τα εισοδηματικά κριτήρια όσον αφορά το βασικό εισόδημα για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Επίσης με δεδομένο ότι ο νόμος 4172/2013 στο άρθρο 14 προβλέπει ότι, οι μισθοί, οι συντάξεις, η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), τα εξωιδρυματικά επιδόματα και το επίδομα ανεργίας, απαλλάσσονται από το φόρο, επισημαίνω ότι τα εισοδήματα αυτά δεν πρέπει να συνυπολογίζονται στον προσδιορισμό του παραπάνω ορίου.

Παράλληλα προτείνουμε να αυξηθεί και το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα για τις οικογένειες που έχουν άτομο με αναπηρία.

Με αυτόν τον τρόπο διευρύνουμε την προστασία σε μια ιδιαίτερη ευπαθή κοινωνική ομάδα με υψηλές δαπάνες φροντίδας για να έχουν στοιχειωδώς αξιοπρεπή διαβίωση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του συζητούμενου νομοσχεδίου:

  • το 75% των πολιτών θα κληθεί να καταβάλει λιγότερους φόρους επί της ιδιοκτησίας.
  • το 15 με 20% θα πληρώσουν περίπου τα ίδια,
  • ενώ μόνο το 5% θα πληρώσουν λίγο περισσότερα.

Οι πολέμιοι του νομοσχεδίου, προσπάθησαν να δημιουργήσουν κοινωνικούς αυτοματισμούς που θα ακύρωναν τη βασική φιλοσοφία που είναι, περισσότεροι πληρώνουν λιγότερα.

Προσπάθησαν να ξυπνήσουν αντανακλαστικά.

Αγρότες κατά Αστών. Αστοί κατά Αγροτών.

Έγιναν προσπάθειες οι μεγαλοϊδιοκτήτες να συνταυτιστούν με το μέσο νοικοκυραίο ιδιοκτήτη.

Ε λοιπόν συνάδελφοι, η κοινωνία άντεξε την επιχείρηση παραπληροφόρησης γιατί δεν υπάρχει στη σύγχρονη Ελλάδα αστός χωρίς αγροτική περιουσία και δεν υπάρχει αγρότης χωρίς αστική περιουσία του ίδιου η μέλους της οικογένειάς του.

Το 2014, η μέση Ελληνική οικογένεια με ένα αστικό διαμέρισμα, ένα σπίτι στο χωριό και ιδιοκτησία σε γη θα πληρώσει λιγότερα από το 2013. Τελεία και παύλα.

Μια μεγάλη συζήτηση που άνοιξε αφορά τις υψηλές αντικειμενικές αξίες. Και έχει πραγματική βάση.

Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με δύο τρόπους.

Πρώτον με μείωση του φόρου μεταβίβασης από 10% σε 3%.

Δεύτερον, με τη μείωση των συντελεστών φορολόγησης των ακινήτων για τον υπολογισμό του βασικού φόρου, και μέσω του εύρους των κλιμακίων των τιμών ζώνης, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο εξορθολογισμό προς όφελος του πολίτη.

Και εδώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι έρχεται -και πάλι- ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Δεν μπόρεσε να αντικρούσει την ουσία του σχεδιασμού του νομοσχεδίου. Τις βασικές παραδοχές του, την μεθοδολογία του.

Η κριτική πού άσκησε ήταν περιφερειακή και δευτερεύουσα και πάντα στη λογική ικανοποιώ τους πάντες για όλα, ακόμα και αν χρειάζεται να αυτοαναιρείται και ιδεολογικά και προγραμματικά.

Από ένα κόμμα που αυτοαποκαλείται αριστερό και συμπορεύεται με τα απολιθώματα του Τρότσκι και του Στάλιν στην Ευρωπαϊκή του πορεία, καταγγέλλει τον θεσπιζόμενο φόρο, διότι όπως ισχυρίζεται, θα έπρεπε να φορολογούνται μόνο τα ακίνητα που αποφέρουν εισοδήματα. Παγκοσμίως ο φόρος κατοχής αποτελεί μέσο φορολογίας διότι πίσω από την ακίνητη περιουσία απεικονίζεται εισόδημα, φορολογημένο ή αφορολόγητο και εν δυνάμει εισόδημα εάν δεν πρόκειται για ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο.

Είναι γεγονός ότι αυτός είναι ένας προβληματισμός που επικρατεί στη δική μας παράταξη, που πιστεύει στην κοινωνική οικονομία της αγοράς και όχι δικός σας.

Εσείς στο κείμενο του 1ου συνεδρίου σας ισχυρίζεστε ότι η εγκαθίδρυση κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας και της κοινωνικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, είναι ο μόνος δρόμος για την εξαφάνιση των καπιταλιστικών κρίσεων υπερπαραγωγής.

Τι περιλαμβάνετε στα μέσα παραγωγής και πως εννοείτε ότι θα εξαντλείτε την φορολογική υποχρέωση στα ακίνητα από αυτά που θα αποφέρουν εισοδήματα;

Δηλαδή μήπως εννοείτε ότι οι αγρότες μας, κατά κύριο λόγο, και οι μικροϊδιοκτήτες θα πληρώσουν το βάρος της κρίσης;

Μήπως γιΆ αυτό ο εισηγητής σας βρήκε το προηγούμενο νομοσχέδιο καλύτερο από το τωρινό;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Οφείλω να κάνω κάποιες επισημάνσεις που αφορούν βελτιώσεις ή και διορθώσεις προβλέψεων του παρόντος ΝΣ.

1) στο άρθρο 3 παρ 2α για τα δεσμευμένα ακίνητα που απαλλάσσονται η δικαιούνται καταβολής μειωμένου ΕΝΦΙΑ να απαλειφθεί η φράση « και εφόσον η δέσμευση αυτή δεν συνοδεύεται από αξίωση καταβολής σχετικής αποζημίωσης».

Αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση του κράτους δικαίου.

Σας προτείνουμε όμως να υιοθετήσετε μια πρόταση επανάσταση για τα σημερινά δεδομένα. Όσα ακίνητα έχουν δεσμεύσει και δεν έχουν αποζημιώσει οι ΟΤΑ υπόχρεοι να καταβάλλουν τον ΕΝΦΙΑ να είναι οι ΟΤΑ και όχι ο πολίτης και κύριος του ακινήτου.

Είναι ρήξη. Μπορείτε να το τολμήσετε κύριε Υπουργέ;

2) Να γίνουν οι απαραίτητες διευκρινίσεις ώστε ημιτελή κτίσματα να θεωρούνται όσα δεν έχουν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί πέραν του εργοταξιακού ρεύματος.

3) Είχαμε ζητήσει από τον Υπουργό Οικονομικών, να εξαιρεθούν τα μικρά αγροτικά εισοδήματα από τη φορολόγηση βάσει βιβλίου εσόδων και εξόδων, καθώς και από τη συνακόλουθη υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος.

Καλούμε τον υπουργό να ανακοινώσει από το βήμα της βουλής το όριο απαλλαγής και τη μέθοδο προσδιορισμού κάτω από την οποία θα απαλλάσσονται τα αγροτικά εισοδήματα από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 52 και όχι να αφεθεί η αρμοδιότητα στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Θα περιμένουμε να δούμε ποιες παρατηρήσεις μας θα γίνουν αποδεκτές μετά την εξαντλητική συζήτηση που έγινε στην επιτροπή οικονομικών και θα επανέλθω στην κατ΄άρθρο συζήτηση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο φόρος των ακινήτων, παρΆ όλο που είναι κοινός τόπος η υιοθέτηση του με διάφορες μορφές, σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, εν τούτοις είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί στη χώρα μας διότι η βάση δεδομένων της εφαρμογής του είναι προβληματική.

Χωρίς κτηματολόγιο, χωρίς δασολόγιο, χωρίς περιουσιολόγιο, χωρίς καταγραφή της δημόσιας περιουσίας, με ευρύ καθεστώς αρχαιολογικών απαγορεύσεων, δημοτικών δεσμεύσεων, απαλλοτριωτέων εκτάσεων, διατηρητέων κτιρίων, καταπατημένων και πολεοδομικής πανσπερμίας, είναι δεδομένο ότι σίγουρα το συζητούμενο σχέδιο νόμου και παραλήψεις θα έχει και διορθώσεις θα χρειαστεί, αλλά σίγουρα είναι μια σοβαρή προσέγγιση με επιτεύξιμους στόχους και κοινωνική δικαιοσύνη.

Αν όμως κάτι κατέδειξε η διαδικασία νομοθέτησης του είναι τα πολλαπλά μηνύματα που εξέπεμψε προς όλες τις κατευθύνσεις:

Στους εταίρους και δανειστές να είναι περισσότερο σύμμαχοι και εταίροι, λιγότερο δανειστές και με περισσότερο σεβασμό στις θυσίες και στις προσπάθειες ενός λαού που κατασυκοφαντήθηκε, φτωχοποιήθηκε, αλλά στο τέλος θα νικήσει.

Στην Κυβέρνηση, να εμπιστεύεται τους Βουλευτές που την στηρίζουν.

Παλεύουμε για να βγούμε από την κρίση και να ανταποκριθούμε στον Ιστορικό μας ρόλο στην ποιο δύσκολη μεταπολεμική συγκυρία. Είμαστε εδώ εκφράζοντας την κοινωνία.

Στον λαό να στέκεται δίπλα στους βουλευτές του.

Να αντισταθεί στο σχέδιο απαξίωσης των αντιπροσώπων του.

Είμαστε εδώ γιατί εκείνος μας έστειλε.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Οι βουλευτές που στηρίζουμε αυτή την κυβέρνηση είχαμε εγκαίρως επισημάνει ότι το νομοσχέδιο φορολόγησης των ακινήτων, όπως αρχικώς είχε παρουσιαστεί, παρά τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, δεν επετύγχανε:

ούτε αναλογικότητα, ούτε προοδευτικότητα, ούτε δίκαιη κατανομή φορολογικών βαρών.

Επιβάρυνε αλόγιστα τα αγροτικά κτίσματα, τα αστικά οικόπεδα, τις εντός οικισμού ιδιοκτησίες, τα ημιτελή κτίσματα,  τις αδόμητες επιφάνειες, τα δεσμευμένα από το δημόσιο ακίνητα.

Δεν είχε επαρκή πρόνοια για τους οικονομικά ασθενέστερους, αλλά και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Υπήρχαν αδικίες. Και οι αδικίες προκαλούν κοινωνική οργή.

Με τη συνεργασία των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων, πετύχαμε σοβαρότατες διορθώσεις, και είναι προς τιμήν του αρμόδιου Υπουργού που συνεργάστηκε μαζί μας χωρίς δογματισμούς και αγκυλώσεις.

Κάναμε μεγάλες παρεμβάσεις. Αποκαταστήσαμε στρεβλώσεις. Διαμορφώσαμε όλοι μαζί το συζητούμενο σχέδιο νόμου. Και αυτό το σχέδιο θα στηρίξουμε με την ψήφο μας.

Κατηγορία Θέματος: 
Περίοδος: 
Είδος: 
Πολιτικές: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920